ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chi hình vẽ 

  Chọn câu sai:

   

  • A. 
   Điểm C và và D thuọc hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ a
  • B. 
   Điểm D và E thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ a
  • C. 
   Điểm C và E thuộc hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ a
  • D. 
   Điểm C, D, E thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ a

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
ADSENE-AMBIENT/
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF