YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Chi hình vẽ 

  Chọn câu sai:

   

  • A. 
   Điểm C và và D thuọc hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ a
  • B. 
   Điểm D và E thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ a
  • C. 
   Điểm C và E thuộc hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ a
  • D. 
   Điểm C, D, E thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ a

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 48060

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA