YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Chọn câu đúng 

  • A. 
   Trang sách là hình ảnh của mặt phẳng
  • B. 
   Sàn nhà là hình ảnh của mặt phẳng 
  • C. 
   Mặt bảng là hình ảnh của mặt phẳng 
  • D. 
   Cả A, B, C đều đúng 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Các hình ảnh trang sách, sàn nhà, mặt bảng đều là hình ảnh của mặt phẳng 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 48058

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA