OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chọn đáp án đúng nhất 

  • A. 
   Mặt phẳng không bị giới hạn về mọi phía
  • B. 
    Mặt bảng là hình ảnh của mặt phẳng
  • C. 
   Bất kì đường thẳng nào cũng là bờ chung của hai nửa mặt phẳng đối nhau
  • D. 
   Tất cả các đáp án trên đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  + Trang giấy, mặt bảng là hình ảnh của mặt phẳng. Mặt phẳng không bị giới hạn về mọi phía.
  + Bất kì đường thẳng nào nằm trên mặt phẳng cũng là bờ chung của hai nửa mặt phẳng đối nhau.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 48061

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF