YOMEDIA
10AMBIENT

Trắc nghiệm Hình học 12 Chương 1 Bài 2 Khối đa diện lồi và khối đa diện đều

Banner-Video

Bài Kiểm tra Trắc nghiệm Hình học 12 Chương 1 Bài 2 Khối đa diện lồi và khối đa diện đều với nội dung kiến thức chủ yếu xoay quanh nhận dạng đa diện lồi, xác định loại, số đỉnh, số cạnh, số mặt của một đa diện đều sẽ giúp các em ôn lại bài học một cách hiệu quả.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 • Câu 1:

  Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

  • A. Hình tạo bởi hai tứ diện đều ghép với nhau là một đa diện lồi.
  • B. Tứ diện là đa diện lồi.
  • C. Hình lập phương là đa diện lồi.
  • D. Hình hộp là đa diện lồi.
 • Câu 2:

  Khối bát diện đều là khối đa diện đều loại nào?

  • A.  {5;3}
  • B. {3;5}
  • C.  {4;3}
  • D.  {3;4}
 •  

   

   
   
 • Câu 3:

  Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

  • A. Chỉ có năm loại hình đa diện đều.
  • B. Hình hộp chữ nhật có diện tích các mặt bằng nhau là hình đa diện đều. 
  • C. Tâm các mặt của hình lập phương tạo thành đa diện đều.
  • D. Hình chóp tam giác đều là hình đa diện đều.
 • Câu 4:

  Hình nào dưới đây không có tâm đối xứng?

  • A. Tứ diện đều
  • B. Bát diện đều
  • C. Hình lập phương
  • D. Lăng trụ lục giác đều
 • MGID
  YOMEDIA
  MGID
  Ngại gì không thử App HOC247
 • Câu 5:

  Khối đa diện đều có 12 mặt thì có bao nhiêu cạnh?

  • A. 24
  • B. 12
  • C. 30
  • D. 60
  • A. 24
  • B. 28
  • C. 30
  • D. 40
  • A. 10
  • B. 12
  • C. 18
  • D. 20
  • A. Số mặt của một hình đa diện đều luôn là số chẵn
  • B. Số đỉnh của một hình đa diện đều luôn là số chẵn
  • C. Số cạnh của một hình đa diện đều luôn là số chẵn
  • D. Tồn tại một hình đa diện đều có số cạnh là số lẻ
  • A. {4;3}
  • B. {3;4}
  • C. {5;3}
  • D. {3;5}
  • A. tam giác đều 
  • B. hình vuông 
  • C. ngũ giác đều 
  • D. lục giác đều 
YOMEDIA