OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 3.15 trang 118 SBT Toán 11

Giải bài 3.15 tr 118 SBT Toán 11

Cho dãy số (un) xác định bởi công thức:

\(\left\{ \begin{array}{l}
{u_1} = 1\\
{u_{n + 1}} = {u_n} + 2n - 1,\,\,n \ge 1
\end{array} \right.\)

Số hạng u4 là:

A. u3 + 7          B. 10          C. 12          D. u3 + 5

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án: B

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.15 trang 118 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

 • Trong Duy

  A. 465    

  B.378    

  C. 493    

  D. 452

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Greck

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • RANDOM
  YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247
  YOMEDIA
  Nguyễn Sơn Ca

  A. \({u_n} = \frac{{2n + 1}}{{n + 1}}\) .             

  B. \({u_n} = 2n + \sin \left( n \right)\) .    

  C. \({u_n} = {n^2}\) .                  

  D.  \({u_n} = {n^3} - 1\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Trà

  A. \({u_n} = \frac{{2n + 1}}{{n - 1}}\) .             

  B.  \({u_n} = {n^3} - 1\) .              

  C.  \({u_n} = {n^2}\)                   

  D. \({u_n} = 2n\) .

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • ADSENSE
  Trần Bảo Việt

  A. \({u_n} = \frac{n}{{{3^n}}}\) .                  

  B. \({u_n} = \frac{{n + 3}}{{n + 1}}\) .               

  C. \({u_n} = {n^2} + 2n\) .          

  D. \({u_n} = \frac{{{{\left( { - 1} \right)}^n}}}{{{3^n}}}\) 

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
MGID
ON