OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Unit 3 lớp 9 Write - A trip to the countryside


Bài học Write Unit 3 lớp 9 - A trip to the countryside hướng dẫn các em viết đoạn văn kể về chuyến dã ngoại của nhóm bạn học sinh thông qua tranh và những từ gợi ý. Bài học giúp các em nâng cao kỹ năng xây dựng câu viết đúng ngữ pháp và phù hợp nghĩa câu.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt bài

Write Unit 3 Lớp 9

Look at the pictures and the information given. Then write a passage entitled "A Country Picnic". Start like this. (Nhìn vào các hình vẽ và thông tin đã cho. Sau đó viết một đoạn văn có tiêu đề "Cuộc dã ngoại ở miền quê". Bắt đầu như thế này:)

It was a beautiful day...

 

beautiful day/ my friends and I/ go/ picnic. take/ bus/ countryside/ walk/ 20 minutes/ picnic site/ river.

put down/ blankets/ lay out/ food.

After meal/ play/ games/ "What song is it?"/ blind man's buff. Late/ afternoon/ go fishing. we/ enjoy/ picnic.

when/ look at/ time/ it/ nearly 6.30 pm/ hurriedly gather/ things/ run/ bus stop.

we/ lucky/ catch/ last bus/ and/ we/ arrive/ home/ very late/ evening.

Guide to answer

1. It was a beautiful day. My friends and I decided to go for a picnic. We took a bus to the countryside. We walked about 20 minutes to the picnic site by the river.

2. We put down the blanket on the ground and laid out the food on it.

3. After the meal, we played games and sang the song "What song is it?" and played the "blind man's buff" (Bịt mắt bắt dê). Later in the afternoon, we went fishing in the river. We enjoyed the picnic very much.

4. When we looked at the time, it was nearly 6.30 p.m.. We hurriedly gathered things and ran to the bus stop.

5. We were lucky to catch the last bus, and we arrived home very late in the evening.

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

Bài tập trắc nghiệm Write Unit 3 Lớp 9

Trên đây là nội dung bài học Unit 3 Tiếng Anh lớp 9 phần Write, để củng cố nội dung bài học Write mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 3 lớp 9 Write.

Câu 3 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online.

Hỏi đáp Write Unit 3 Lớp 9 

Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 9 HỌC247

MGID
OFF