RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO
 • Choose the sentence which is closest in meaning to the given one.

  Câu hỏi:

  “If only I’d learnt to drive”, Carl said.

  • A. 
   Carl thinks there are too many drivers on the roads.
  • B. 
   Carl is glad he learnt to drive.
  • C. 
   Carl wishes he could drive.
  • D. 
   Carl is sorry that he ever learnt to drive.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 12578

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA