RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  “Let’s go to the jazz concert at the Diamond” he said.

  • A. 
   He suggested going to the jazz concert.
  • B. 
   He asked to go to the jazz concert.
  • C. 
   He wanted us to go to the jazz concert.
  • D. 
   He invited us to go to the jazz concert.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 12581

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 • 'If only I’d learnt to drive”, Carl said.
 • He didn’t write a single card.
 • His father gave him a new bike on his birthday.
 • Let’s go to the jazz concert at the Diamond” he said.
 • YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247
 • Alice and Mary are looking for a part time job in the summer.
YOMEDIA