OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Unit 1 lớp 9 Getting Started - A visit from pen pal


Bài học Getting Started Unit 1 Lớp 9 - A visit from pen pal hướng dẫn các em làm quen với các hoạt động khi đi thăm thú một nơi mới. 

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt bài

Getting Started Unit 1 Lớp 9

Work with a partner. A foreign pen pal is coming to stay with you for a week. What activities would you do during the visit? (Thực hành với một bạn cùng học. Môt bạn tâm thư người ngoại quốc sắp đến ở với em một tuần. Trong thời gian thăm, bạn sẽ có những hoạt động gì?)

Guide to answer

a) I'd take my friend to a traditional festival.

b) I'd take him to Van Mieu.

c) I'd take him to the Dong Xuan Market. 

d) I'd take him to an art exhibition or a historical museum.

e) I'd lake him to a night market.

f) I'd take him to a historical building.

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Getting Started - Unit 1 Tiếng Anh 9. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 1 lớp 9 Getting Started.

Hỏi đáp Getting Started Unit 1 Lớp 9

Trên đây là gợi ý cho các em làm quen với phần Getting Started Unit 1 tiếng Anh lớp 9, trong quá trình học bài, có vấn đề thắc mắc gì các em có thể đặt câu hỏi trong phần Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 9 HỌC247

MGID
ON