RANDOM
AMBIENT

Trắc nghiệm Unit 1 Tiếng Anh lớp 9 phần Language Focus - A visit from pen pal

Video-Banner

Mời các em làm bài tập trắc nghiệm Language Focus Unit 1 tiếng Anh lớp 9 nhằm ôn lại kiến thức ngữ pháp mới học về thì quá khứ đơn và thì quá khứ đơn với wish. Chúc các em làm bài hiệu quả!

ANYMIND

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

YOMEDIA