RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Unit 10 lớp 8 Spreak - Hội thoại Recycling


Bài học Speak Unit 10 Tiếng Anh 8 hướng dẫn các em thực hành hội thoại hỏi và trả lời về vấn đề phân loại rác thải.

ANYMIND

 

Tóm tắt bài

Work with a partner. Look at the pictures and decide which group each item belongs to. (Hãy làm việc với bạn em. Các em hãy nhìn bức tranh và quyết định xem mỗi đồ vật thuộc vào nhóm nào.)

paper     plastic     vegetable matter

glass     metal     fabric     leather

Guide to answer

Từ hình trên, chúng ta có thể kể ra (tên đồ vật bằng tiếng Anh) các đồ vật và xếp chúng vào các nhóm như sau:

  • Paper: (Giấy) paper, old or used newspaper, books and notebooks, cardboard boxes, paper flowers.
  • Glass: (Thủy tinh) bottles, glasses, mirrors, jars, ...
  • Plastic: (Nhựa) plastic bags, plastic bottles, plastic wares, plastic combs, ...
  • Metal: (Kim loại) food cans, drinking cans, tins, ...
  • Vegetable matter: (thực vật) fruit peels, vegetables, ...
  • Fabric: (Vải sợi) clothes, pieces of materials, ...
  • Leather: (Đồ da) shoes, sandals, school bags, ...

Dialogue

1)

A: Which group do shoes belong to?

B: Put them in "leather".

A: What can we do with those shoes?

B: We can recycle them and make them into new ones.

2)

A: Are clothes "fabric"?

B: That's right.

A: What will we do with it?

B: We make it into shopping bags.

 
 

Trên đây là hướng dẫn nội dung bài học Speak Unit 10 Tiếng Anh lớp 8, trong quá trình học bài và thực hành hội thoại có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 8 HỌC247

YOMEDIA