OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Unit 10 lớp 8 Spreak - Hội thoại Recycling


Bài học Speak Unit 10 Tiếng Anh 8 hướng dẫn các em thực hành hội thoại hỏi và trả lời về vấn đề phân loại rác thải.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt bài

Work with a partner. Look at the pictures and decide which group each item belongs to. (Hãy làm việc với bạn em. Các em hãy nhìn bức tranh và quyết định xem mỗi đồ vật thuộc vào nhóm nào.)

paper     plastic     vegetable matter

glass     metal     fabric     leather

Guide to answer

Từ hình trên, chúng ta có thể kể ra (tên đồ vật bằng tiếng Anh) các đồ vật và xếp chúng vào các nhóm như sau:

  • Paper: (Giấy) paper, old or used newspaper, books and notebooks, cardboard boxes, paper flowers.
  • Glass: (Thủy tinh) bottles, glasses, mirrors, jars, ...
  • Plastic: (Nhựa) plastic bags, plastic bottles, plastic wares, plastic combs, ...
  • Metal: (Kim loại) food cans, drinking cans, tins, ...
  • Vegetable matter: (thực vật) fruit peels, vegetables, ...
  • Fabric: (Vải sợi) clothes, pieces of materials, ...
  • Leather: (Đồ da) shoes, sandals, school bags, ...

Dialogue

1)

A: Which group do shoes belong to?

B: Put them in "leather".

A: What can we do with those shoes?

B: We can recycle them and make them into new ones.

2)

A: Are clothes "fabric"?

B: That's right.

A: What will we do with it?

B: We make it into shopping bags.

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

Bài tập trắc nghiệm Speak Unit 10 Lớp 8

Như vậy các em vừa được học bài Speak Unit 10 Tiếng Anh lớp 8

Để củng cố nội dung bài học, các em có thể tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 10 lớp 8 Speak do HỌC247 sưu tầm và biên soạn.

Hỏi đáp Speak Unit 10 Lớp 8

Trên đây là nội dung bài học Speak Unit 10 Tiếng Anh 8 hướng dẫn các em mô tả vị trí đồ vật, trong quá trình học bài và thực hành có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng động HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 8 HỌC247

MGID
ON