RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Unit 10 lớp 8 Getting Started - Recycling


Bài học Getting Started Unit 10 tiếng Anh lớp 8 hướng dẫn các em thảo luận và đưa ra cách giải quyết vấn đề giảm thiểu rác thải.

ANYMIND

 

Tóm tắt bài

Getting Started Unit 10 Lớp 8

Work with a partner. Think of ways we can reduce the amount of garbage we produce. The words in the box may help you. (Em hãy cùng bạn em nghĩ về những cách làm giảm lượng rác mà chúng ta thải ra. Những từ cho trong khung có thể giúp em.)

- tree leaves to wrap things (lá cây gói đồ)

- used papers to make toys (giấy đã qua sử dụng làm đồ chơi)

- garbage to make fertilizer (rác thải làm phân bón)

- vegetable matter to make animal food (rau thừa làm thức ăn cho động vật)

Guide to answer

1)

- We should use cloth bags instead of plastic bags.

- You're right. We should also reuse plastic bags.

2)

- We should use tree leaves to wrap things.

- You're right. We should also use tree leaves to make fertilizer.

3)

- We should use garbage to make fertilizer.

- You're right. You should also reuse household and garden waste to make fertilizer.

4)

- We should reuse used papers to make toys.

- You're right. We should also reuse home eating.

 
 

Trên đây là hướng dẫn nội dung bài học Getting Started Unit 10 tiếng Anh lớp 8, trong quá trình học bài và thảo luận có điểm nào chưa hiểu còn thắc mắc các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 8 HỌC247

YOMEDIA