RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Unit 10 lớp 8 Listen - Bài nghe Recycling


Bài học Listen Unit 10 tiếng Anh lớp 8 hướng dẫn các em nghe và chọn đáp án đúng thông qua nội dung bài liên quan đến vấn đề tái chế rác thải.

ANYMIND

 

Tóm tắt bài

Listen Unit 10 Lớp 8

  • You will hear four questions during the recording. Check (√) the correct answers. (Em sẽ nghe 4 câu hỏi và đánh dấu (√) vào câu trả lời đúng.)

a) What type of garbage can you put in the compost?

    A. all vegetable matter

    B. meat or grain products

b) Where is the best place for a compost heap?

    A. a place that gets no sun

    B. a place that gets sun and shade

c) Should you water the compost?

    A. Yes

    B. No

d) How long does it take before you can use the compost?

    A. after it rains

    B. six months

Guide to answer

a. A            b. B            c. A            d. B

  • Tapescript Listen Unit 10 Lớp 8

a. What type of garbage can you put in the compost?

Today I'm going to explain how to start a compost heap. First of all, you must use only vegetable matter includes tea leaves, egg shells - but wash the shells first - and tissues. Don't use any meat or grain products because this attracts rats.

b. Where is the best place for a compost heap?

Find a place in your garden that gets a few hours of sunlight each day. Use pick or shovels to turn the compost regularly so it gets plenty of air.

c. Should you water the compost?

The compost also needs moisture, but it will get this from condensation. Cover the heap with a sheet of strong plastic if the weather is very wet.

d. How long does it take before you can use the compost?

Keep adding to the pile and after about six months, your compost will be ready to use as fertilizer.

 
 

Trên đây là hướng dẫn nội dung bài học Listen Unit 10 tiếng Anh lớp 8, trong quá trình học bài và thực hành nghe hiểu có điểm nào chưa hiểu cần được giải đáp các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 8 HỌC247

YOMEDIA