RANDOM
RANDOM
Banner-Video

Unit 6 lớp 12 Speaking - Hội thoại Future Jobs


Bài học Unit 6 Lớp 12 Future Jobs phần Speaking hướng dẫn các em bày tỏ ý kiến về nghề nghiệp trong tương lai.

QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt bài

1. Unit 6 Lớp 12 Speaking Task 1

Work in pairs. Match a job in A with at least two descriptions in B.

(Làm việc theo cặp. Nối một nghề nghiệp ở cột A với ít nhất 2 ý ở cột B)

A B

a doctor

a farmer

a tourist guide

a writer

 • take care of people's health (chăm sóc sức khỏe mọi người)
 • create imaginary characters and events (sáng tạo những nhân vật và sự kiện)
 • find good and safe hotels for customers (tìm những khách sạn tốt và an toàn cho khách)
 • take people to places of interest (đưa mọi người thăm quan cảnh đẹp)
 • construct irrigation systems (lắp đặt hệ thống tưới tiêu)
 • apply new farming techniques (áp dụng phương pháp kỹ thuật nông nghiệp mới)
 • help save people's lives (cứu chữa cho mọi người)
 • tell stories through pictures (kể chuyện thông qua hình ảnh)

 

Guide to answer

A B

a doctor

 • take care of people's health
 • help save people's lives

a farmer

 • construct irrigation systems
 • apply new farming techniques

a tourist guide

 • find good and safe hotels for customers
 • take people to places of interest

a writer

 • tell stories through pictures
 • create imaginary characters and events

 

2. Unit 6 Lớp 12 Speaking Task 2

Work in pairs. Discuss which of the jobs in column A you would/would not like to do. Explain why/why not? You can use the cues in column B.

(Làm việc theo cặp. Thảo luận về những nghề nghiệp nào ở cột A mà em thích/ không thích làm. Giải thích lý do tại sao? Em có thể dùng những gợi ý ở cột B.)

A B

pilot (phi công)

waiter (bồi bàn)

taxi driver (tài xế taxi)

electrician (thợ điện)

policeman (cảnh sát)

journalist (nhà báo)

hotel receptionist (lễ tân khách sạn)

computer programmer (lập trình viên)

boring (chán nản)

rewarding (thỏa mãn)

difficult (khó khăn)

interesting (thú vị)

fascinating (hấp dẫn)

dangerous (nguy hiểm)

challenging (thử thách)

fantastic (tuyệt với)

 

Guide to answer

 • A. What job would you like to do?
 • B. I'd like to be a pilot. Working as a pilot is very fascinating as I have a chance to travel to many places in the world, amd meet various interesting people.
 • C. Would you like work as an electrician?
 • D. I’m afraid I wouldn’t.
 • C. Why?
 • D. Working as an electrician is very dangerous for you may be at risk of loss of life due to unexpected shocks.
 • A. For me, I would like to work as a journalist. Working as an journalist would be a fascinating job because because I would have a chance to travel all over the world and meet many interesting people.

3. Unit 6 Lớp 12 Speaking Task 3

Work in groups. Talk about a job you may do after you finish school, using the following cues.

(Làm việc theo nhóm. Hãy nói về nghề nghiệp mà có thể em sẽ chịn sau khi tốt nghiệp, dùng những gợi ý bên dưới.)

 • Where you will work (Bạn sẽ làm việc ở đâu)
 • Who you will work with (Bạn sẽ làm việc với ai)
 • The salary you may get paid (Mức lương bạn được trả)
 • The working conditions (Điều kiện làm việc)

Guide to answer

 • A. What job would you like to do after you finish school?
 • B. I’d like to be a high school teacher.
 • C. What makes you choose that career?
 • B. I think teaching is an interesting career for several reasons. First, I can learn many things, specially when I teach in a secondary school. Next, due to my work, I have to read much, so I can acquire more knowledge.
 • A. What benefits do you think you can get from that job?
 • B. Well, the first thing I get from my work is the joy and happiness of working with the young. Next, I may be respected as an educated person. Thus, I’m able to live a happy life.
 • C. Do you assume you can encounter some disadvantages with your career in comparison with other jobs, such as low pay, no privilege and working condition?
 • B. I see it, but I can live a happy life, it's the matter, for example my students' success in their study, their good behaviour and the key point: their maturity in social life. They can become good children and citizens And I think the best of all, in my opinion, is the joy and peace in mind. Do you think so?

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Speaking Unit 6 Future Jobs chương trình Tiếng Anh lớp 12 về Nghề nghiệp tương lai. Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 ở mục hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học Speaking này các em chuyển qua bài học mới Unit 6 Future Jobs - Listening kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

-- Mod Tiếng Anh 12 HỌC247

RANDOM