ADMICRO
RANDOM
Banner-Video

Unit 16 lớp 12 Speaking - Hội thoại The Association of Southeast Asian Nations


Bài học Unit 16 The Association of Southeast Asian Nations - Speaking hướng dẫn kỹ năng hỏi đáp thông tin về các quốc gia Đông Nam Á.

QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt bài

1. Unit 16 Speaking Task 1

Work in pairs. Discuss and write down the name of the country and its capital under each national flag.

(Làm việc theo cặp. Thảo luận và viết tên của quốc gia và thủ đô dưới mỗi quốc kì.)

Quốc kỳ (1) Speaking Unit 16                            Quốc kỳ (2) Speaking Unit 16

Guide to answer

  Country Capital
1 Malaysia Kuala Lumpur
2 The Philippines Manila
3 Laos Vientiane
4 Singapore Singapore
5 Indonesia Jakarta
6 Thailand Bangkok
7 Myanmar Naypyidaw
8 Cambodia Phnom Penh
9 Brunei Bandar Seri Begawan

 

2. Unit 16 Speaking Task 2

Work in groups. Discuss and use the information in Task 1 and the facts below to talk about some of the ASEAN countries. (Làm việc theo nhóm. Hãy thảo luận và dùng thông tin ở Task 1 và những  sự kiện dưới đây để nói về một vài nước của ASEAN.)

Unit 16 Speaking

Guide to answer

1. Malaysia has a total area of 329.758 square  kilometres. Its capital is Kuala Lumpur. It has a population of 24.014.200 people. The official languages used in Malaysia are Malay, English and Tamil. The main religions in Malaysia are Islam and Buddhism, and its currency unit is Ringgit.

2. Thailand has a total area of 514.000 square kilometres. Its capital is Bangkok. It has a population of 64 420 000 people. The official language spoken in Thailand is Thai. Buddhism is its national religion. Baht is the local currency unit.

3. The Philippines are an archipelago of 7 000 islands lying off the southeast of Asia. It has a total area of 300.000 square kilometres, the capital is Manila. It has a population of 91 077 287 people. The main languages spoken in the Philippines are Filipino and English. The main religion in the Philippines is Roman Catholics. The monetary unit of the Philippines is Peso.

4. Singapore has a total area of 704 square kilometres. Its capital is Singapore. It has a population of 4.589.000. Its official languages are Chinese, English, Malay and Tamil. Its main religions are Buddhism, Islam, Hinduism, and Christianity. Its unit of currency is Singapore dollar.

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

3. Hỏi đáp Speaking Unit 16 Lớp 12

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 16 The Association of Southeast Asian Nations - Speaking chương trình Tiếng Anh lớp 12 về chủ đề Hiệp hội các nước Đông Nam Á. Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 ở mục hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học mới  Unit 16 The Association of Southeast Asian Nations - Listening kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

-- Mod Tiếng Anh 12 HỌC247

YOMEDIA