ADMICRO
RANDOM
Banner-Video

Test Yourself C Unit 7 - 8 lớp 12 lớp 12


Bài học Test Yourself C Tiếng Anh lớp 12 này giúp các em ôn tập kiến thức tổng hợp bài 7 và bài 8 thông qua các bài tập ở các kỹ năng: Listening, Reading, Grammar & Writing.

QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt bài

1. Listening - Trang 93

Listen to a passage making predictions about the second half of the twenty-first century. Choose the best answer from the options A, B or C. (Nghe đoạn văn tiên đoán về nửa sau của thế kỉ 21. Chọn câu trả lời đúng nhất từ những lựa chọn A, B hoặc C)

1. The world's population will increase from 6 billion to 10 billion, mostly in………

     A. America and Asia

     B. Africa, Asia and Latin America

     C. Africa, Asia and America

2. The earth’s climate will become warmer, which will create………….

     A. droughts and famine in Africa

     B. droughts and famine in southern Europe

     C. Both A and B

3. In the second half of the 21st century,……………….  .

     A. the world’s supplies of petroleum will run out

     B. people can’t produce electric vehicles

     C. we’ll go on using our normal cars

4. With the help of new technology,……………………

     A. people will communicate easily in the same place

     B. people won’t need to be in the same place to communicate

     C. people can use computers and videophones at home

5. Patterns of work may change. People………………  

     A. won't need to go to banks, offices

     B. won't have to go to schools, universities or shops any more

     C. Both A and B

Guide to answer Listening Test Yourself C English 12

  1. B              2.C                3.A              4. B            5.C

Tapescript Listening Test Yourself C English 12

The following are predictions about the second half of the twenty-first century.

The world's population will increase from the present 6 billion to 10 billion. Most of this increase will be in Africa, Asia and Latin America.

The earth’s climate will become warmer. This will create major problems for agriculture and we will see droughts and famine in Africa. We will even see these problems in southern Europe.

Attempts to produce an electric vehicle will fail and we'll continue to use our normal cars in the second half of the 21st century, however, the world's supplies of petroleum will turn out.

With the new technology people won't need to be in the same place to communicate easily. They'll be able to stay at home and do everything by computer and videophone.

Patterns of work may change. People might decide that they don’t actually need to go to banks, offices, schools, universities, or shops any more.

Phần dịch bài nghe Thực hành Test Yourself C Tiếng Anh 12

Dưới đây là những dự đoán về nửa sau thế kỷ 21.

Dân số thế giới sẽ tăng lên từ hiện tại 6 tỷ đến 10 tỷ người. Hầu hết các khu vực có sự gia tăng sẽ là châu Phi, châu Á và châu Mỹ Latin.

Khí hậu trái đất sẽ ấm dần lên. Điều này sẽ gây ra một số vấn đề lớn cho nông nghiệp và chúng ta sẽ nhìn thấy hạn hán và đói kém ở châu Phi. Thậm chí chúng ta cũng sẽ thấy được những vấn đề này xảy ra ở phía Nam châu Âu.

Những nỗ lực để sản xuất phương tiện vận hành bằng điện sẽ thất bại và chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng những chiếc xe hơi thường trong nửa sau thế kỷ 21. Tuy nhiên, nguồn cung cấp xăng dầu của thế giới sẽ bị cạn kiệt.

Với một nền công nghệ mới, con người sẽ không cần ở cùng một chỗ để giao tiếp. Họ có thể ở nhà hoặc làm mọi thứ bằng máy tính và điện thoại có video. 

Mô hình công việc có thể thay đổi. Con người có thể quyết định là họ không cần thiết phải đến ngân hàng, công sở, trường học, hay bất cứ cửa hàng nào.

2. Reading - Trang 94

Read the passage and decide whether the following statements are true (T) or false (F). (Đọc đoạn văn và xác định những câu nói đúng (T) hay sai (F).)

 1. The experts who write science fiction think about our own lives in the future.
 2. You will be able to get home safely by car because you bring your own high-tech computers and cameras with you.
 3. For lunch, your special machine will help you choose proper foods and makes you a salad.
 4. With the help of your information screen and new computer, you will be able to work at home without going to the office.
 5. When receiving an urgent message from someone in Brazil, you will be able to translate it from Portuguese into English yourself before reading and replying to the message.

Guide to answer Reading Test Yourself C English 12

 1. The experts who write science fiction think about our own lives in the future. (F) ---> It is not science fiction, it's how experts see the future.
 2. You will be able to get home safely by car because you bring your own high-tech computers and cameras with you. (F) ---> You will be able to get home safely by car on automatic pilot with its high-tech computers and cameras.
 3. For lunch, your special machine will help you choose proper foods and makes you a salad. (T)
 4. With the help of your information screen and new computer, you will be able to work at home without going to the office. (T)
 5. When receiving an urgent message from someone in Brazil, you will be able to translate it from Portuguese into English yourself before reading and replying to the message. (F)

---> When receiving an urgent message from someone in Brazil, you will set screen to translate it from Portuguese into English yourself before reading and replying to the message. 

Phần dịch bài đọc Thực hành Test Yourself Tiếng Anh 12

Người ta đã từng biết ít nhiều về con cái họ sống như thế nào. Bây giờ mọi sự đã thay đổi nhanh đến nỗi chúng ta không biết ngay cả cuộc sống chúng ta sẽ thế nào trong vài năm nữa. Những gì nối tiếp không phải khoa học giả tưởng. Đó là cách các chuyên viên nhìn tương lai.

Bạn đang ngủ mơ màng trên tay lái xe bạn, nhưng điều đó ổn thôi. Bạn đã có chế độ lái tự động, và với những máy tính kĩ thuật cao và máy quay phim, xe của bạn “biết” cách đưa bạn đến nhà an toàn.

Bữa ăn trưa với gì? Ngày xưa bạn đã từng dừng lại để mua một bánh hăm-bơ-gơ hoặc pizza. Ngày nay bạn dùng máy chẩn đoán để tìm ra thức ăn nào cơ thể bạn cần. Bạn tìm ra bạn cần rau cải hơn và ít chất béo hơn. Máy chuẩn bị thức ăn làm cho bạn món rau trộn.

Sau bữa ăn trưa, bạn đi xuống hành lang để đến văn phòng tại nhà của bạn. Nơi đây, bạn có mọi thứ bạn cần để làm việc. Nhờ màn hình thông tin và máy tính mới của bạn, bạn gần như không bao giờ đến văn phòng nữa. Màn hình thông tin cho biết một tin nhắn từ một đồng nghiệp ở Bra-zin. Bạn đặt màn hình để dịch tiếng Bồ Đào Nha sang tiếng Anh, sau đó bạn đọc và trả lời tin nhắn.

3. Grammar - Trang 95

A. Put a / an, the or no article in each space to complete the sentence. (Điền a/an, the hoặc không mạo từ vào mỗi chỗ trống để hoàn chỉnh câu.)

 1. I must go to…………..post office to buy some stamps
 2. Would you like………………apple?
 3. Mr. and Mrs. Smith invited us to……………dinner.
 4. Did Jane get…………… job she applied for?
 5. We took…………. taxi to the airport.
 6. There are millions of stars in……………….space.

Guide to answer Grammar A Test Yourself C

 1. I must go to the post office to buy some stamps.
 2. Would you like an apple?
 3. Mr. and Mrs. Smith invited us to dinner.
 4. Did Jane get the job she applied for?
 5. We took taxi to the airport.
 6. There are millions of stars in space.

B. From each pair of sentences, make one sentence with "Although" or "Even though". (Từ mỗi cặp câu, viết một câu với although hoặc even though.)

 1. Nam worked very hard. He didn’t pass the exam.
 2. I was very tired. I couldn’t sleep.
 3. She had all the necessary qualifications. She didn’t get the job.
 4. The traffic was bad. We arrived on time.

Guide to answer Grammar B Test Yourself C

 1. Although Nam worked very hard, he didn’t pass the exam.
 2. Although I was very tired, I couldn’t sleep.
 3. Even though she had all the necessary qualifications, she didn’t get the job.
 4. Although the traffic was bad, we arrived on time.

4. Writing - Trang 95

 In 150 words, write a passage about the changes in our lives in the next 30 years. You should focus on the following areas. (Viết đoạn văn khoảng 150 từ về những thay đổi trong cuộc sống của chúng ta trong 30 năm sau. Em nên chú trọng những điểm sau)

 • People
 • Foods and water
 • Transportation
 • Communications

Guide to answer Writing Test Yourself C English 12

For an idea of what our lives will be in 30 years from now, just look back 30 years from now for a clear view.

Nobody of us can definitely deny we are making a lot of changes, great and wonderful changes in every area of life. Right? Just imagine something about it.

About people's health, we can see there is a trend in weight gain and obesity in various ages, from infancy to adult. Do you think it’s a dangerous threat to death? Now we are often heard about diabetes, heart disease and cancers in old age nearly everywhere. So can you say life in the future will be much better than now it is?

Although technology gives us many things, reducing the amount of physical effort, we have to work more and more for existence. That makes more worse, it’s the booming growth in population. And now we are facing the food crisis, and the underlying famine is threatening some poor countries. Fresh water? It is the most important problem for the whole mankind. With all the people living today, there is not enough fresh water to support life for the source of water is partly or completely polluted from farming and industry wastes.

For transportation, now traffic jams and accidents are the problem for citydwellers in spite of fast and comfortable vehicles..

With negative effects of present advancements, no one can say what our lives will look like!

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

Bài tập trắc nghiệm Test Yourself C Lớp 12

Vây là các em đã được ôn tập bài học unit 7 và unit 8 qua phần thực hành Test Yourself C chương trình Tiếng Anh lớp 12. Để luyện tập thêm các em có thể tham gia thực hành Trắc nghiệm Test Yourself C Unit 7 - 8 lớp 12

Câu 2 - Câu 25: Xem trắc nghiệm để thi online

Và nếu có thắc mắc gì về các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, từ vựng và ngữ pháp có thể đặt câu hỏi ở phần hỏi đáp để được cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 hỗ trợ giải đáp tốt nhất. Sau bài học ôn tập này các em chuyển qua bài học mới Unit 9 Deserts - Reading kế tiếp. Chúc các em ôn tập và học tốt! 

-- Mod Tiếng Anh 12 HỌC247

YOMEDIA