RANDOM
RANDOM
Banner-Video

Unit 8 lớp 12 Listening - Bài nghe Life in the future


Bài học Unit 8 Lớp 12 Life the in future phần Listening cung cấp nội dung nghe về cách làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn và con người làm thế nào để sống lâu hơn trong tương lai. Các em được luyện tập thành thạo kỹ năng nghe và chọn đáp án đúng/sai.

QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt bài

1. Before You Listen Unit 8 Lớp 12

Work in pairs. Discuss the question: Which of the following factors do you think might help people have a long and healthy life?

(Làm việc theo cặp. Thảo luận câu hỏi sau: Theo em thì nhân tố nào sau đây có thể giúp con người sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn?)

 • eating healthy food (ăn thức ăn dinh dưỡng)
 • laughing a lot (cười nhiều)
 • drinking a lot (uống nhiều nước)
 • doing exercise (tập thể dục)
 • going to bed early (đi ngủ sớm)
 • eating a lot of meat (ăn nhiều thịt)

Guide to answer

A. Which of the suggested factors do you think might help people to have a long and healthy life?

B. Well, I think it's eating healthy foods and doing exercise.

A. But I’m told that “early to bed and early to rise make man wise, ... and healthy”.

B. Besides we should have a moderate diet in eating and drinking, for example not eating too much or drinking too much, specially hard drinks.

   In addition, in my opinion, we should have the moments of relaxation in life and avoid being strapped in stressful situations.

2. While You Listen Unit 8 Lớp 12

Listen to the interview about people's life expectancy in the future and do the tasks that follow.

(Lắng nghe đoạn phỏng vấn về tuổi thọ của con người trong tương lai và làm các bài tập)

2.1. Unit 8 Lớp 12 Listening Task 1

Decide whether the following statements are true (T) or false (F)

(Chọn câu đúng hoặc sai)

 1. Nobody can predict how long we will be able to live in the 21st century. (Không ai có thể đoán được mình sẽ có thể sống được bao lâu vào thế kỷ 21)
 2. People’s general health will improve because they eat a lot of mushrooms. (Sức khỏe của con người sẽ được cải thiện bởi vì họ ăn nhiều nấm)
 3. Nowadays, if people look after themselves, they can live to be 90. (Ngày nay, nếu con người tự chăm sóc bản thân mình, họ có thể sống đến 90 tuổi.)
 4. Within 30 years, 80% of cancers will be curable. (Trong vòng 30 năm, 80% bệnh ung thư sẽ được chữa khỏi.)
 5. Eternal life isn’t impossible. (Cuộc sống vĩnh cửu là không thể có)

Guide to answer

1 2 3 4 5
F F F T T

 

2.2. Unit 8 Lớp 12 Listening Task 2

Listen again and answer the questions about the interview. 

(Lắng nghe lại và trả lời những câu hỏi về cuộc phỏng vấn)

 1. What are the factors that help people have longer life expectancy according to Dr. Davis? (Theo Tiến sỹ Davis thì nhân tố nào giúp con người kéo dài tuổi thọ.)
 2. Which factor is the most importants one? Why? (Nhân tố nào là quan trọng nhất? Tại sao?)
 3. What will we have been able to do about AIDS in ten years' time? (Chúng ta sẽ làm gì với bệnh AIDS trong 10 năm nữa?)

Guide to answer

 1. They are eating more healthily, cutting down on things like butter, alcohol and cigarettes.
 2. It's the development in medical science, because many new medicines and new therapies on treatments as well as modern equipment will be invented.
 3. In ten years' time, AIDS will also be brought under control.

3. After You Read Unit 8 Lớp 12

Work in pairs. Discuss the advantages and disadvantages of having a very long life. 

(Làm việc theo cặp. Thảo luận về lợi ích và bất lợi của việc sống thọ.)

Guide to answer

 • A. What do you think about having a very long life? Whether doesn't it bring about advantages or not?
 • B. Well, if you ask me, living a very long life is an advantage.
 • A. Why?
 • B. First, people can do things they want to do. Secondly they can enjoy life more.
 • A. I see. Old people can help their children or grandchildren by giving them experience and good advice.
 • B. And “Old grandparents and parents is a wonderdful grace for children” because they have a precious opportunity to show their filial duties.
 • A. But living a very long life does, actually, have some disadvantages.
 • B. What makes you have that idea?
 • A. Very old people are usually too weak, so they hardly do anything and they can get ill easily.
 • B. You mean they will become a burden for their children.
 • A. And for society, too. Additionally, very old people themselves feel lonely because their children and grandchildren have grown up and are busy with their daily work and own lives.
 • B. And their peers are dead.
 • A. So in a rather pessimist view, long life is not completely happy but it gives a contribution to the world’s population growth. instead.
 • B. It’s impossible to reject that factor, of course.

4. Tapescript Listening Unit 8 Lớp 12

Dr. David, a Dutch biologist, is being interviewed about people’s life expectancy in the future.

 • Interviewer: Many scientists predict that in the 21st century people will be living into the incredible age of 130. What do you think about it?
 • Dr. David: Well, I quite agree with them. They have reasons to be confident about that
 • Interviewer: What are the reasons?
 • Dr. David: In fact their prediction is based on research and on the fact that the centenarian population is mushrooming as our general health improves.
 • Interviewer: Can you explain this further?
 • Dr. David: A century ago, average age expectancy in Europe was 45. Today, providing we look after ourselves, eat more healthily, cut down on things like bulter, alcohol and cigarettes, we can add nearly 35 years to that figure.
 • Interviewer: So these are the factors that help people live longer.
 • Dr. David: Yes. But the most important factor is the development in medical science.
 • Interviewer: What do you mean?
 • Dr. David: Nobody die from old age, but just from diseases that affect people when they get older.
 • Interviewer: So scientists are trying to find cures for fatal diseases like cancer and AIDS?
 • Dr. David: Right. Nowadays, about 50% of cancers are curable, and I really believe that within 30 years this will increase to 80%. And in ten years' time. AIDS will also be brought under control, too.
 • Interviewer: That sounds interesting. What about living forever?
 • Dr. David: So far. Eternal life is just science fiction. But with the advance of science, it's not impossible.

Phần dịch

Tiến sỹ Davis, một nhà sinh học được phỏng vấn về tuổi thọ của con người trong tương lai.

 • Interviewer: Nhiều nhà khoa học dự đoán rằng vào thế kỷ 21 con người sẽ sống đến độ tuổi 130 hơn bình thường. Ông nghĩ gì về điều này?
 • Dr. Davis: Được chứ, tôi khá tán thành ý kiến với họ. Họ có lý do để tự tin về điều đó.
 • Interviewer: Đó là những lý do gì?
 • Dr. Davis: Thực tế dự đoán của họ để dựa trên nghiên cứu và trong thực tế thì những người sống trăm tuổi vẫn đang phát triển nhanh để cải thiện sức khỏe của mình.
 • Interviewer: Ông có thể giải thích rõ hơn chứ?
 • Dr. Davis: Một thế kỷ trước, tuổi thọ trung bình của người dân châu Âu là 45. Ngày nay, nếu chúng ta tự chăm sóc bản thân, ăn những thức ăn dinh dưỡng, giảm thiểu những thứ như bơ, đồ uống có cồn và hút thuốc, chúng ta có thể kéo dài tuổi thọ thêm 35 năm nữa.
 • Interviewer: Vậy nên những nhân tố này giúp con người sống lâu hơn sao?
 • Dr. Davis: Vâng. Nhưng nhân tố quan trọng nhất là sự phát triển của khoa học y tế.
 • Interviewer: Ý ông là gì?
 • Dr. Davis: Không có ai chết vì lớn tuổi cả, mà là từ bệnh tật ảnh hưởng đến họ khi họ về già.
 • Interviewer: Vì vậy các nhà khoa học đang cố gắng tìm ra cách trị khỏi những căn bệnh chết người như ung thư và AIDS?
 • Dr. Davis: Đúng vậy. Ngày nay, có khoảng 50% bệnh ung thư có thể chữa khỏi, và tôi thực sự tin rằng trong vòng 30 năm tới nó sẽ tăng lên 80%. Và trong 10 năm tới thì AIDS cũng sẽ có thể nằm trong tầm kiểm soát được.
 • Interviewer: Thật tuyệt vời. Còn về cuộc sống trường sinh thì sao?
 • Dr. Davis: Từ trước đến nay, cuộc sống vĩnh cửu chỉ có trong khoa học viễn tưởng thôi. Nhưng với sự tiến bộ của khoa học thì điều đó cũng không thể xảy ra được.
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Listening Unit 8 Life in the future chương trình Tiếng Anh lớp 12 về cuộc sống trong tương lai. Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 ở mục hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học Listening này các em chuyển qua bài học mới  Unit 8 Life in the future - Writing kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

 • Put in the missing preposition.

  1. The teacher says we’ve got to do the test, so there’s no point…………….. arguing……………..it.

  2. They succeeded……………..escaping……………..the burning house.

  3. I am not interested……………..anything that happened……………..the very remote past.

  4. I wasn’t  aware……………..any problems……………..the new design.

  5. The children are very fond……………..swimming……………..summer they spend most of their time……………..the water.

  6. How are you getting……………..at school? – I’m getting……………..all right except……………..English. I’m very bad……………..it.

  Theo dõi (0)

-- Mod Tiếng Anh 12 HỌC247

YOMEDIA