RANDOM
02RANDOM

Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 50 Hệ sinh thái

Video-Banner
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Thành phần vô sinh, thành phần hữu cơ, thành phần vô cơ
  • B. Thành phần động vật, thành phần thực vật, thành phần vi sinh vật
  • C. Thành phần vô sinh, sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải
  • D. Sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải
  • A. Từ môi trường không khí
  • B. Từ năng lượng mặt trời
  • C. Từ chất dinh dưỡng trong đất
  • D. Từ nước
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  • A. Nấm và vi khuẩn
  • B. Thực vật
  • C. Động vật ăn thực vật
  • D. Các động vật kí sinh
  • A. Động vật ăn thực vật, động vật ăn thịt bậc 1 động vật ăn thịt bậc 2
  • B. Động vật ăn thịt bậc 1, động vật ăn thịt bậc 2, thực vật
  • C. Động vật ăn thịt bậc 2, động vật ăn thực vật, thực vật
  • D. Thực vật, động vật ăn thịt bậc 2, động vật ăn thực vật
 •  
   
  • A. Động vật ăn thực vật
  • B. Động vật ăn thịt
  • C. Vi sinh vật phân giải
  • D. Thực vật
YOMEDIA