ON
ON
YOMEDIA
18NONE
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Một hệ sinh thái hoàn chỉnh bao gồm những thành phần chủ yếu nào sau đây:

  • A. 
   Thành phần vô sinh, thành phần hữu cơ, thành phần vô cơ
  • B. 
   Thành phần động vật, thành phần thực vật, thành phần vi sinh vật
  • C. 
   Thành phần vô sinh, sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải
  • D. 
   Sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 

 

CÂU HỎI KHÁC

NONE
ON