ON
ON
YOMEDIA
11AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 5 trang 91 SBT Sinh học 9

Giải bài 5 tr 91 sách BT Sinh lớp 9

Hãy trình bày thành phần nhóm tuổi của quần thể người?

ANYMIND360-ADSENSE/lession_isads=0

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

 • Quần thể người có 3 nhóm tuổi:
  • Nhóm tuổi trước sinh sản: từ sơ sinh đến dưới 15 tuổi.
  • Nhóm tuổi sinh sản và lao động: từ 15 tuổi đến 64 tuổi.
  • Nhóm tuổi sau sinh sản: từ 65 tuổi trở lên.
 • Có 3 dạng tháp tuổi:
  • Dạng phát triển: Đáy rộng, cạnh tháp xiên nhiều và đỉnh tháp nhọn biểu thị đặc điểm là trẻ sơ sinh hằng năm cao.
  • Dạng ổn định: Đáy rộng nhưng cạnh tháp ít xiên hơn dạng phát triển biểu thị đặc điem tỉ lẹ sinh vẫn cao, tỉ lệ tử vong đã giảm hơn so với dạng phát triển.
  • Dạng giảm sút: Đáy hẹp, cạnh tháp gần như không xiên mà gần như thẳng đứng biểu thị đặc điểm tỉ lệ sinh và tỉ lệ tử vong đều thấp.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 91 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

ZUNIA9
OFF
ON