ON
ON
YOMEDIA
10AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 21 trang 100 SBT Sinh học 9

Giải bài 21 tr 100 sách BT Sinh lớp 9

Phát triển dân số hợp lí là

A. số con sinh ra phù hợp với khả năng nuôi dưỡng và chăm sóc của gia đình và xã hội.

B. dân số tăng hài hoà với sự phát triển kinh tế - xã hội.

C. phù hợp với điều kiện về tài nguyên và môi trườns của đất nước.

D. cả A, B và C.

ANYMIND360-ADSENSE/lession_isads=0

Hướng dẫn giải chi tiết bài 21

Phát triển dân số hợp lí là:

  • số con sinh ra phù hợp với khả năng nuôi dưỡng và chăm sóc của gia đình và xã hội.
  • dân số tăng hài hoà với sự phát triển kinh tế - xã hội.
  • phù hợp với điều kiện về tài nguyên và môi trườns của đất nước.

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21 trang 100 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

ZUNIA9
OFF
ON