ON
ON
YOMEDIA
11NONE

Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 48 Quần thể người

Banner-Video
ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Đáy rộng, cạnh tháp xiên nhiều và đỉnh tháp nhọn, biểu hiện tỉ lệ tử vong cao, tuổi thọ trung bình thấp
  • B. Đáy không rộng, cạnh tháp xiên nhiều và đỉnh tháp không nhọn, biểu hiện tỉ lệ tử vong cao, tuổi thọ trung bình thấp.
  • C. Đáy rộng, cạnh tháp hơi xiên và đỉnh tháp không nhọn, biểu hiện tỉ lệ tử vong cao, tuổi thọ trung bình thấp
  • D. Đáy rộng, cạnh tháp hơi xiên và đỉnh tháp không nhọn, biểu hiện tỉ lệ tử vong trung bình , tuổi thọ trung bình khá cao
  • A. Nhóm tuổi sinh sản và lao động, nhóm tuổi sau lao động, nhóm tuổi không còn khả năng sinh sản
  • B. Nhóm tuổi trước sinh sản, nhóm tuổi sinh sản và lao động, nhóm tuổi hết khả năng lao động nặng nhọc
  • C. Nhóm tuổi lao động, nhóm tuổi sinh sản , nhóm tuổi hết khả năng lao động nặng nhọc
  • D. Nhóm tuổi trước lao động , nhóm tuổi lao động, nhóm tuổi sau lao động
 •  
   
  • A. Từ 15 đến dưói 20 tuổi
  • B. Từ sơ sinh đến dưới 15 tuổi
  • C. Từ sơ sinh đến dưói 25 tuổi
  • D. Từ sơ sinh đến dưói 20 tuổi
  • A. Nâng cao dân trí cho người có thu nhập thấp
  • B. Bảo vệ môi trường không khí trong lành
  • C. Bảo đảm chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội
  • D. Bảo vệ tài nguyên khoáng sản của quốc gia
 • ADMICRO
  • A. Tháp dân số tương đối ổn định
  • B. Tháp dân số giảm sút
  • C. Tháp dân số ổn định
  • D. Tháp dân số phát triển
NONE
ON