ON
ON
YOMEDIA
11AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 4 trang 90 SBT Sinh học 9

Giải bài 4 tr 90 sách BT Sinh lớp 9

Những đặc trưng của quần thể người là gì?

ANYMIND360-ADSENSE/lession_isads=0

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Về mặt sinh học, con người thuộc lớp Thú nhưng con người có tư duy, có trí thông minh và có khả năng lao động... nên quần thể người có những đặc trưng sau đây:

  • Có những đặc trưng chung như những quần thể sinh vật khác: tỉ lệ giới tính, thành phần nhóm tuổi, mật độ cá thể...
  • Có những đặc trưng kinh tế - xã hội mà các quần thể sinh vật khác không có: pháp luật, kinh tế, hôn nhân, giáo dục, văn hoá...
  • Những đặc trưng về tỉ lệ giới tính, thành phần nhóm tuổi, sự tăng giảm dân số có ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống của con người và các chính sách kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 90 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

ZUNIA9
OFF
ON