OFF
OFF
ADMICRO
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 1 trang 73 SGK Sinh học 9

Giải bài 1 tr 73 sách GK Sinh lớp 9

Thường biến là gì? Phân biệt thường biến với đột biến.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Gợi ý trả lời bài 1

Thường biến là những biến đổi kiểu hình phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường.

 • Phân biệt thường biến và đột biến

Thường biến

- Là những biến đổi kiểu hình không biến đổi trong vật chất di truyền.

- Diễn ra đồng loạt, có định hướng.

- Không di truyền được.

- Có lợi.

Đột biến

- Biến đổi ADN, NST trong vật chất di truyền.

- Biến đổi riêng rẽ, từng cá thể, gián đoạn, vô hướng.

- Di truyền được.

- Đa số có hại, có khi có lợi.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 73 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

 • hai trieu

  A. Tác động trực tiếp của môi trường sống.
  B. Biến đổi đột ngột trên phân tử ADN.
  C. Rối loạn trong quá trình nhân đôi của NST.
  D. Thay đổi trật tự các cặp nuclêôtit trên gen.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach hao

  A. Ung thư máu do mất đoạn trên NST số 21.
  B. Bệnh Đao do thừa 1 NST số 21 ở người.
  C. Ruồi giấm có mắt dẹt do lặp đoạn trên NST giới tính X.
  D. Sự biến đổi màu hoa theo pH đất

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • RANDOM
  YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247
  YOMEDIA
  Bao Nhi

  A. Cùng 1 giống nhưng trong điều kiện chăm sóc tốt, lợn tăng trọng nhanh hơn những cá thể ít được chăm sóc.
  B. Củ su hào nhỏ do sâu bệnh
  C. Xuất hiện bệnh loạn sắc ở người.
  D. Lá rụng vào mùa thu mỗi năm.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Thanh

  A. cơ thể trưởng thành cho đến lúc chết.
  B. cơ thể còn non cho đến lúc chết .
  C. mới là hợp tử .
  D. còn là bào thai .

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • ADSENSE
  can chu

  A. Thường biến là những biến đổi ở kiểu hình phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh hướng trực tiếp của môi trường
  B. Thường biến thường biểu hiện đồng loạt theo hướng xác định và không di truyền được
  C. Thường biến là những biến đổi về kiểu gen và kiểu hình được biểu hiện trên cơ thể sinh vật
  D. Cả A và B

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Long

  A. Thường biến: là biến đổi kiểu hình - Đột biến: là biến đổi kiểu gen
  B. Thường biến: di truyền được - Đột biến: không di truyền được
  C. Thường biến: phát sinh đồng loạt theo cùng một hướng - Đột biến: phát sinh không đồng loạt và vô hướng
  D. Thường biến: dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường - Đột biến: dưới ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp của môi trường

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Vương Anh Tú

  (2) Thường biến phát sinh trong quá trình phát triển cá thể còn hầu hết đột biến phát sinh trong quá trình sinh sản.

  (3) Thường biến xuất hiện do tác động của môi trường còn đột biến không chịu ảnh hưởng của môi trường.

  (4) Thường biến là biến dị không di truyền còn đột biến là những biến dị di truyền.

  (5) Thường biến thường đồng loạt, định hướng còn đột biến xuất hiện cá thể, theo hướng không xác định.

  Có bao nhiêu nhận xét đúng về đặc điểm khác nhau giữa thường biến và đột biến.

  A. 4
  B. 1
  C. 3
  D. 2

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  A. Là các biến dị đồng loạt theo cùng 1 hướng.
  B. Là biến dị không di truyền.
  C. Thường biến là những biến đổi tương ứng với điều kiện sống.
  D. Thường biến có thể có lợi, trung tính hoặc có hại.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Vu Thy

  A. Tạo ra sự đa dạng về kiểu gen của sinh vật.
  B. Giúp cho cấu trúc NST của cơ thể hoàn thiện hơn.
  C. Giúp sinh vật biến đổi hình thái để thích nghi với điều kiện sống.
  D. Cả 3 ý nghĩa nêu trên.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
MGID
ON