RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 1.8 trang 102 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 1.8 trang 102 SBT Lịch Sử 8

Những giai cấp, tầng lớp ở nước ta lúc bấy giờ có thể tham gia phong trào cách mạng giải phóng dân tộc là

A. địa chủ, nông dân, tư sản

B. công nhan, nông dân, tiểu tư sản, tư sản

C. công nhân, nông dân, tiểu tư sản, địa chủ vừa và nhỏ

D. công dân và nông dân

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.8

Những giai cấp, tầng lớp ở nước ta lúc bấy giờ có thể tham gia phong trào cách mạng giải phóng dân tộc là công nhân, nông dân, tiểu tư sản, địa chủ vừa và nhỏ.

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.8 trang 102 SBT Lịch Sử 8 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • Nguyễn Xuân Ngạn

  Tóm tắt quá trình xâm lược của thực dân Pháp tại Việt Nam từ 1858 đến 1884 (giúp mk nhanh nhanh nha)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Nhat nheo

  Nguyên nhân Pháp xâm lược Việt Nam, tình hình chiến sự Đà Nẵng 1858-1859. Vì sao Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu xâm lược đầu tiên? Thực dân Pháp đánh chiếm Tiền Giang như thế nào?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Bảo Việt

  Sau khi hoàn thành xâm lược thực dân Pháp đã thi hành chính sách kinh tế nước ta như thế nào

  Mục đích của những chính sách đó là gì ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang

  nhận xét gì về nền kinh tế nước ta dưới chính sách cai trị của pháp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Truc

  Nguyên nhân dẫn đến cuộc khai thác thuộc địa lần thứ 1 ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA