ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 1.7 trang 102 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 1.7 trang 102 SBT Lịch Sử 8

Dưới tác động của khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, xã hội Việt Nam đã có những chuyển biến nào ?

A. xuất hiện giai cấp công nhân

B. giai cấp nông dân khổ cực vì bị hai tầng áp bức của đế quốc và phong kiến.

C. tâng lớp tư sản và tiểu tư sản ra đời

D. cả A và B và C đều đúng

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.7

Đáp án D

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.7 trang 102 SBT Lịch Sử 8 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • truc lam

  Nêu tác động của chính sách khai thác thuộc địa của TD pháp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Lê Trung Phuong

  Nhận xét về các chính sách của thực dân Pháp ở Việt Nam( kinh tế, văn hóa, giáo dục)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Đào

  Nêu chính sách khai thác thuộc địa của Pháp và giai cấp tầng lớp.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo bo

  So sánh 2 thái độ, 2 kiểu hành động của nhân dân và triều đình huế trước sự xâm lược của thực dân pháp

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nguyễn Thủy Tiên

  Nhũng chuyển biến về kinh tế, xã hội của thực dân Pháp trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất. Mục đích của thực dân Pháp khi thực hiện chính sách đó là gì?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA