RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập Thảo luận 1 trang 152 SGK Lịch sử 12 Bài 20

Bài tập Thảo luận 1 trang 152 SGK Lịch sử 12 Bài 20

Diễn biến cuộc Tiến công chiến lược Đông - xuân 1953 - 1954 của quân dân ta. 

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

 • Cuối tháng 9 - 1945, Bộ Chính trị họp ở Việt Bắc và đưa ra kế hoạch quân sự trong Đông - xuân 1953 - 1954 với nhiệm vụ tiêu diệt sinh lực địch là chính.
 • Thực hiện Quyết nghị của Bộ chính trị, trong đông xuân 1953-1954, quân ta đã mở một loạt chiến dịch tấn công ở hầu hết các chiến trường Đông Dương.
  • Tháng 12/1953, quân chủ lực của ta đã tấn công và loại khỏi vòng chiến nhiều tên địch ở Lai Châu giải phóng thị xã. Nava buộc phải đưa 6 tiểu đoàn cơ động tăng cường Điện Biên Phủ. 
  • ⇒ Điện Biên Phủ thành nơi tập trung quân thứ hai của Pháp.
  • Tháng 12/1953, liên quân Lào - Việt tiến công Trung Lào, giải phóng Thà Khẹt, uy hiếp Xa-van-na-khet và Xê-nô. Na-va buộc phải tăng viện cho Xê-nô. 
  • ⇒ Xê-nô trở thành nơi tập trung quân thứ ba của Pháp.
  • Tháng 1/1954, liên quân Lào - Việt tiến công Thượng Lào, giải phóng lưu vực sông Nậm Hu và toàn tỉnh Phong Xa-lì. Na-va đưa quân từ đồng bằng Bắc Bộ tăng cường cho Luông Phabang và Mường Sài. 
  • ⇒ Luông Pha-bang và Mường Sài thành nơi tập trung quân thứ tư của Pháp.
  • Tháng 2/1954, quân ta tiến công địch ở Bắc Tây Nguyên, giải phóng toàn tỉnh Kom Tum, bao vây Plâyku. Pháp buộc phải tăng cường lực lượng cho Plâyku 
  • ⇒ Plâyku trở thành nơi tập trung quân thứ năm.
 • Ở Nam Bộ, quân chủ lực tiến công vào vùng địch chiếm đóng, đẩy mạnh phong trào đấu tranh của nhân dân kết hợp với địch vận.
 • Ở Nam Bộ, giải phóng nhiều vùng rộng lớn như Điện Bàn (Quảng Nam).
 • Ở các khu vực khác, quân ta cũng giành thế chủ động và giải phóng được nhiều nơi.

-- Mod Lịch Sử 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận 1 trang 152 SGK Lịch sử 12 Bài 20 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
YOMEDIA