ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 2 trang 108 SBT Lịch sử 12 Bài 20

Bài tập 2 trang 108 SBT Lịch sử 12 Bài 20

Điền tiếp những nội dung phù hợp vào chỗ chấm (...) trong các câu dưới đây.

1. Nội dung chính của kế hoạch Nava:

a) Bước thứ nhất: trong thu - đông 1953 và xuân 1954,

b) Bước thứ hai: từ thu đông năm 1954, ...

2. Một số sự kiện chính trong tiến trình Hội nghị Giơnevơ về Đông Dương

a) Tháng 1 - 1954, ...

b) Ngày 8-5- 1954, ...

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

1. Nội dung chính của kế hoạch Nava:

a) Bước thứ nhất: thu - đông 1953 và xuân 1954 giữ thế phòng ngự chiến lược ở miền Bắc, tiến công chiến lược để bình định miền Trung và Nam, giành nhân lực, vật lực, thanh toán Liên khu V, đồng thời mở rộng ngụy quân, xây dựng đội quân cơ động mạnh.

b) Bước thứ hai: từ thu đông năm 1954, chuyển lực lượng ra chiến trường miền Bắc, thực hiện tiến công chiến lược, cố giành thắng lợi quyết định, buộc ta đàm phán theo điều kiện có lợi cho Pháp và “kết thúc chiến tranh trong danh dự.

2. Một số sự kiện chính trong tiến trình Hội nghị Giơnevơ về Đông Dương

a) Tháng 1 - 1954, Hội nghị Ngoại trưởng Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp ở Béc-lin thỏa thuận triệu tập hội nghị Giơ-ne-vơ giải quyết vấn đề Triều Tiên và lập lại hòa bình ở Đông Dương.

b) Ngày 8-5- 1954, Hội nghị Giơ-ne-vơ bắt đầu bàn về vấn đề lập lại hòa bình ở Đông Dương. Phái đoàn Việt Nam do Phạm Văn Đồng làm Trưởng đoàn được chính thức mời họp.

-- Mod Lịch Sử 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 108 SBT Lịch sử 12 Bài 20 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • Nguyễn Quang Thanh Tú

  A. buộc Pháp phải chấp nhận đàm phán.   

  B. giành thế chủ động trên chiến trường.

  C. phân tán cao độ lực lượng quân Pháp

  D. bao vây, chia cắt, tiêu diệt quân Pháp. 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Ngoc Tiên

  A. đã giành thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ.

  B. đã buộc thực dân Pháp chấp nhận sự phá sản hoàn toàn của kế hoạch Nava.

  C. đã chuẩn bị về vật chất và tinh thần cho quân và dân ta mở cuộc tiến công quyết định vào Điện Biên Phủ.

  D. đã tạo ra thế và lực mới cho cuộc đấu tranh ngoại giao của ta với thực dân Pháp sau này

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Truc

  A. Lai Châu, Điện Biên Phủ, Sê Nô, Luôngphabang

  B. Điện Biên Phủ, Thakhẹt, Plây cu, Luôngphabang

  C. Điện Biên Phủ, Sê Nô, Plây cu, Luôngphabang

  D. Điện Biên Phủ, Sê Nô, Plây cu, Sâm Nưa

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quynh Nhu

  A. Các nước tham dự hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tôc cơ bản của nhân dân Viêt Nam, Lào, Campuchia.

  B. Viêt Nam sẽ thực hiên thống nhất bằng cuôc tổng tuyển cử tự do vào tháng 7/1956.

  C. Trách nhiêm thi hành hiêp định thuộc về nhưng người đã ký kết và những người kế tục

  D. Hai bên ngừng bắn ở Nam Bô để giải quyết vấn đề Đông Dương bằng con đường hòa bình. 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  A. Lai Châu, Điện Biên Phủ, Xênô, Luôngphabang.

  B. Điện Biên Phủ, Xênô, Playku, Luôngphabang.

  C. Điện Biên Phủ, Thà Khẹt, Playku, Luôngphabang.

  D. Điện Biên Phủ, Xênô, Playku, Sầm Nưa.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy linh

  A. Các nước tham dự hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản là độc lập, thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân Việt Nam, Lào, Campu-chia.

  B. Hai bên ngừng bắn ở Nam Bô để giải quyết vấn đề Đông Dương bằng con đường hòa bình.

  C. Việt Nam sẽ thực hiện thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử tự do trong cả nước vào tháng 7-1956.

  D. Trách nhiệm thi hành Hiệp định thuộc về những người kì Hiệp định và những người kế tục nhiệm vụ của họ. 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thiên Mai

  A. Kế hoạch Nava trong quá trình thực hiện đã có sự điều chỉnh

  B. Điện Biên Phủ trở thành điểm quyết chiến chiến lược do Pháp chủ động lựa chọn

  C. Sự thất bại bước đầu của kế hoạch Nava.

  D. Pháp rất ý thức về vị trí chiến lược quân trọng của Điện Biên Phủ. 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • khanh nguyen

  A. Chọn Điện Biên Phủ làm điểm quyết chiến chiến lược với ta

  B. Điện Biên Phủ là đầu mối giao thông quan trọng, địch sử dụng lực lượng không quân để đánh ta

  C. Với địa thế hiểm trở, khó khăn sõ bất lợi cho sự tấn công của ta

  D. Biến Điện Biên Phủ trở thành nơi thí điểm cho loại hình chiến tranh mới của Pháp, Mĩ 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA