YOMEDIA
09AMBIENT

Trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 35 Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa

Banner-Video
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (11 câu):

  • A. Sự tập trung trong công nghiệp đạt mức cao
  • B. Sự tập trung ngân hàng đạt mức cao
  • C. Sự tập trung trong ngành dịch vụ đạt mức cao
  • D. Chi phối hoàn toàn nhà nước
  • A. Chú trọng xuất khẩu sang các thuộc địa
  • B. Chỉ chú trọng cho vay với lãi xuất nặng
  • C. Chỉ chú trọng cho Nga vay
  • D. Bị Đức, Mĩ cạnh tranh gay gắt
 •  

   

   
   
  • A. Thứ nhất
  • B. Thứ hai
  • C. Thứ ba
  • D. Thứ tư
  • A. Đế quốc thực dân
  • B. Đế quốc quân phiệt hiếu chiến
  • C. Đế quốc cho vay lãi
  • D. Đế quốc đi vay lãi
 • MGID
  YOMEDIA
  MGID
  Ngại gì không thử App HOC247
  • A. Phát triển mau lẹ vượt qua Pháp, gần đuổi kịp Anh
  • B. Tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới
  • C. Chỉ chú trọng xuất khẩu tư bản
  • D. Sản lượng lương thực công nghiệp đứng đầu châu Âu
  • A. Đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới
  • B. Tổng sản lượng đứng đầu châu Âu và đứng thứ hai thế giới (sau Mĩ)
  • C. Xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp
  • D. Trở thành nước công nghiệp
  • A. Tơrớt
  • B. Cácten
  • C. Xanhđica
  • D. Cácten và Xanhđica
  • A. Lincôn lên làm Tổng thống năm 1860
  • B. Kết thúc nội chiến 1861 – 1865
  • C. Chiến tranh Mĩ – Tây Ban Nha năm 1898
  • D. Chiến tranh thế giới thứ nhất
  • A. Tơrớt
  • B. Cácten
  • C. Xanhđica
  • D. Côngxoócxom
  • A. Tốc độ phát triển kinh tế của các nước đế quốc
  • B. Mức độ chi phối đời sống kinh tế – xã hội của các tổ chức độc quyền
  • C. Sự chênh lệch về diện tích thuộc địa
  • D. Sự chênh lệch về đối tác xuất khẩu tư bản
  • A.

   Tây Ban Nha đe dọa chủ quyền của Mĩ

  • B.

   Mĩ âm mưu độc chiếm thuộc địa của Tây Ban Nha

  • C. Mĩ muốn phô trương sức mạnh của mìnH
  • D. Mĩ giúp đỡ Cuba và Philipin giành độc lập
YOMEDIA