OFF
OFF
ADMICRO
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sau năm 1871, nền kinh tế Đức có điểm gì nổi bật?

  • A. 
   Phát triển mau lẹ vượt qua Pháp, gần đuổi kịp Anh
  • B. 
   Tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới
  • C. 
   Chỉ chú trọng xuất khẩu tư bản
  • D. 
   Sản lượng lương thực công nghiệp đứng đầu châu Âu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 22101

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON