OFF
OFF
ADMICRO
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  So với Anh, việc xuất khẩu tư bản của Pháp có điểm khác là

   

  • A. 
   Chú trọng xuất khẩu sang các thuộc địa
  • B. 
   Chỉ chú trọng cho vay với lãi xuất nặng
  • C. 
   Chỉ chú trọng cho Nga vay
  • D. 
   Bị Đức, Mĩ cạnh tranh gay gắt

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 22098

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF