OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 2 trang 145 SBT Lịch sử 10 Bài 35

Bài tập 2 trang 145 SBT Lịch sử 10 Bài 35

Hãy điền chữ Đ vào ô □ trước câu đúng hoặc chữ s vào ô □ trước câu sai trong các câu sau đây.

□ Đầu thế kỉ XX, hệ thống thuộc địa của Anh chiếm diện tích khoảng 33 triệu km2

□ Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, nén nông nghiệp Anh lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng.

□ Pháp là nước đế quốc thực dân.

□ Pháp thực hiện chế độ hai đảng thay nhau cầm quyén.

□ Hệ thống thuộc địa của Pháp chỉ kém hệ thống thuộc địa của Anh 11 km2.

□ Một trong những nguyên nhân làm cho kinh tế Pháp phát triển chậm lại là do cuộc chiến tranh Việt Nam tiêu tốn nhiều tiẻn của.

□ Nguyên nhân quan trọng khiến cho nến kinh tế Đức phát triển nhanh chóng là do đất nước được thống nhất.

□ Kinh tế Mĩ vươn lên hàng đầu thế giới ngay sau khi kết thúc cuộc nội chiến (1861 – 1865)ẽ

□ Theo Hiến pháp nước Đức năm 1871, Thủ tướng là người có quyến hạn tối cao. hơn cả Hoàng đế.

□ Theo Hiến pháp nước Đức năm 1871, Thượng viện và Hạ viện gọi là Quốc hội.

□ Công ti “Moócgân” là công ti độc quyền lớn nhất nước Đức.

□ Năm 1881, nước Mĩ ban hành đạo luật phân biệt chủng tộc gay gắt.

□ Cuba và Philíppin trở thành thuộc địa của Mĩ năm 1898

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Đ Đầu thế kỉ XX, hệ thống thuộc địa của Anh chiếm diện tích khoảng 33 triệu km2

Đ Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, nền nông nghiệp Anh lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng.

S Pháp là nước đế quốc thực dân.

S Pháp thực hiện chế độ hai đảng thay nhau cầm quyén.

S Hệ thống thuộc địa của Pháp chỉ kém hệ thống thuộc địa của Anh 11 km2.

S Một trong những nguyên nhân làm cho kinh tế Pháp phát triển chậm lại là do cuộc chiến tranh Việt Nam tiêu tốn nhiều tiền của.

Đ Nguyên nhân quan trọng khiến cho nến kinh tế Đức phát triển nhanh chóng là do đất nước được thống nhất.

Đ  Kinh tế Mĩ vươn lên hàng đầu thế giới ngay sau khi kết thúc cuộc nội chiến (1861 – 1865)

S Theo Hiến pháp nước Đức năm 1871, Thủ tướng là người có quyền hạn tối cao hơn cả Hoàng đế.

S Theo Hiến pháp nước Đức năm 1871, Thượng viện và Hạ viện gọi là Quốc hội.

S Công ti “Moócgân” là công ti độc quyền lớn nhất nước Đức.

Đ Năm 1881, nước Mĩ ban hành đạo luật phân biệt chủng tộc gay gắt.

Đ Cuba và Philíppin trở thành thuộc địa của Mĩ năm 1898

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 145 SBT Lịch sử 10 Bài 35 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

MGID
ON