OFF
OFF
ADMICRO
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 1 trang 145 SBT Lịch sử 10 Bài 35

Bài tập 1 trang 145 SBT Lịch sử 10 Bài 35

Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.

1. Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, hai đảng thay nhau cầm quyến ở nước Anh là

A. Đảng Bảo thủ và Đảng Dân chủ.              C. Đảng Tự do và Đảng Bảo thủ.

B. Đảng Tự do và Đảng Dân chủ.                 D. Đảng Tự do và Đảng Cộng hoà.

2. Lênin nhận định: Anh là chủ nghĩa đế quốc thực dân, vì:

A. giới cầm quyến ở Anh chỉ chú tâm đến xâm lược thuộc địa.

B. Anh có hệ thống thuộc địa trải khắp toàn cầu.

C. Anh chỉ chú trọng xuất cảng tư bản sang thuộc địa.

D. Anh đi xâm lược thuộc địa sớm nhất

3. Tháng 9 – 1870, nước Pháp đã thành lập

A. nền Cộng hoà thứ hai.           C. nền Cộng hoà thứ tư.

B. nền Cộng hoà thứ ba.            D. nến Cộng hoà thứ năm.

4. Trong những năm 1890 – 1900, sản lượng công nghiệp của nước Đức tăng

A. 160%.    B 161%.      C. 162%.     D. 163%.

5. Sự kiện có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy nền kinh tế nước Mĩ phát triển mạnh mẽ trong những năm cuối thế kỉ XIX là

A. Lincôn lên làm Tổng thống năm 1860.

B. Kết thúc nội chiến 1861 – 1865.    

C. Chiến tranh Mĩ – Tây Ban Nha năm 1898.

D. Chiến tranh thế giới thứ nhất.

6. Hai đảng thay nhau nắm quyền ở Mĩ là

A. Đảng Tự do và Đảng Cộng hoà      C. Đảng Cộng hoà và Đảng Dân chủ.

B. Đảng Tự do và Đảng Dân chủ.       D. Đảng Cộng hoà và Đảng Bảo thủ.

7. Năm 1898, Mĩ gây chiến với Tây Ban Nha, vì

A. Tây Ban Nha đe doạ chủ quyến của Mĩ.

B. muốn cướp thuộc địa của Tây Ban Nha.

C. muốn phô trương sức mạnh của Mĩ.

D. giúp đỡ Cuba và Philippin loại bỏ ảnh hưởng của Tây Ban Nha ở các nước đó.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.

1. Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, hai đảng thay nhau cầm quyến ở nước Anh là

 • Trả lời: C

2. Lênin nhận định: Anh là chủ nghĩa đế quốc thực dân, vì:

 • Trả lời: B

3. Tháng 9 – 1870, nước Pháp đã thành lập

 • Trả lời: B

4. Trong những năm 1890 – 1900, sản lượng công nghiệp của nước Đức tăng

 • Trả lời: D

5. Sự kiện có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy nền kinh tế nước Mĩ phát triển mạnh mẽ trong những năm cuối thế kỉ XIX là

 • Trả lời: B

6. Hai đảng thay nhau nắm quyền ở Mĩ là

 • Trả lời: C

7. Năm 1898, Mĩ gây chiến với Tây Ban Nha, vì

 • Trả lời: B

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 145 SBT Lịch sử 10 Bài 35 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

 • Nguyễn Hạ Lan

  A. Thúc đẩy sự bùng nổ các cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu cuối thế kỉ XVIII  

  B. Thúc đẩy sự phát triển của chế độ phong kiến tập quyền ở châu Âu  

  C. Thúc đẩy sự lớn mạnh của giai cấp tư sản châu Âu  

  D. Thúc đẩy sự lớn mạnh của giai cấp vô sản châu Âu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quynh Nhu

  A. Chú trọng đầu tư phát triển khoa học kĩ thuật để đón đầu cách mạng  

  B. Phải có nguồn tích lũy tư bản lớn  

  C. Phải có một thể chế chính trị phù hợp để phát triển  

  D. Phải có đội ngũ người lao động lành nghề

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • RANDOM
  YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247
  YOMEDIA
  Hương Lan

  A. Phát huy tối đa vai trò của quần chúng trong tiến trình cách mạng  

  B. Cách mạng phải do một giai cấp tiên tiến lãnh đạo  

  C. Không được phép nhân nhượng, thỏa hiệp với kẻ thù  

  D. Phải có sự đoàn kết quốc tế trong quá trình đấu tranh
   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nhật Mai

  A. Từ cuối những năm 50 của thế kỷ XVIII.  

  B. Từ những năm 60 của thế kỷ XVIII.  

  C. Từ đầu những năm 70 của thế kỷ XVII.  

  D. Từ những năm 80 của thế kỷ XVIII.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • ADSENSE
  Choco Choco

  A. Hình thành cùng với sự xuất hiện của Loài vượn cổ.

  B. Hình thành với thời đại của Người tối cổ.

  C. Hình thành cùng thời kì của Người tinh khôn.

  D. Hình thành vào thời đại đá mới.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
MGID
ON