ON
ON
YOMEDIA
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 6 trang 147 SBT Lịch sử 10 Bài 35

Bài tập 6 trang 147 SBT Lịch sử 10 Bài 35

Nêu những điểm giống và khác nhau của các nước đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mĩ và cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

 • Giống nhau:
  • Đều có những đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc
  • Tập trung sản xuất và tập trung tư bản đến mức tạo thành những tổ chức lũng đoạn.
  • Tư bản tài chính và đầu cơ tài chính
  • Xuất khẩu TB: Là xuất khẩu vốn và kĩ thuật vào các nước đang có nhu cầu phát triển.
  • Hình thành các khối liên minh TB lũng đoạn quốc tế phân chia thị trường thế giới.
  • Các cường quốc đế quốc đấu tranh với nhau để phân chia và phân chia lại lãnh thổ thế giới.
 • Khác nhau:
  • Với sự phát triển của nền kinh tế, các nước Anh, Pháp, Mĩ, Đức lần lượt đều bước vào giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Tuy nhiên, ở mỗi nước, tùy vào điều kiện lịch sử riêng biệt đều mang các đặc điểm riêng. Cụ thể:
   • Mĩ: đế quốc tài chính độc quyền
   • Anh: đế quốc thực dân với hệ thống thuộc địa rộng lớn
   • Pháp: đế quốc cho vay nặng lãi
   • Đức: đế quốc quân phiệt hiếu chiến

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 147 SBT Lịch sử 10 Bài 35 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

MGID
OFF