ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 5 trang 147 SBT Lịch sử 10 Bài 35

Bài tập 5 trang 147 SBT Lịch sử 10 Bài 35

Nối tên các nước đế quốc tương ứng với thể chế chính trị của nước đó.

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Anh + Quân chủ lập hiến, đề cao vai trò của quý tộc mới
  • Pháp + Chế độ cộng hòa
  • Đức + Thể chế liên bang, đề cao vai trò của Hoàng đế
  • Mĩ + Đề cao vai trò của Tổng thống

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 147 SBT Lịch sử 10 Bài 35 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

MGID
OFF