RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tính điện năng mà bộ điện trở đã tiêu thụ trong 15p ?

Có hai điện trở là R1 = 6 Ôm và R2=12 ôm được mắc thành bộ rồi mắc vào hiệu điện thế 18V. Tính điện năng mà bộ điện trở đã tiêu thụ trong 15phut trong hai trường hợp: a) Hai điện trở mắc nối tiếp b) Hai điện trở mắc song song
  bởi xxxbonggggiiiiii 26/02/2020
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (5)

 • a. Đổi 15'=900 s .Vì R1 mắc nối tiếp với R2 nên : Rtđ = R1 R2=6 12=18 (ôm). =>A=P ( công suất ) ×t = U2( bình phương) / R×t= 18^2/18 × 900 = 16200( J)
    bởi Nguyễn Trần Anh Thuy 27/02/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a. Đổi 15'=900 s .Vì R1 mắc nối tiếp với R2 nên : Rtđ = R1 R2=6 12=18 (ôm). =>A=P ( công suất ) ×t = U2( bình phương) / R×t= 18^2/18 × 900 = 16200( J)
    bởi Nguyễn Trần Anh Thuy 27/02/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • b. Đổi 15'=900s. Vì R1 mắc song song với R2 nên : Rtđ = R1 R2/R1 R2 = 4 ( ôm ) . => A= Pt=U^2/R × t = 18^2/4 ×900 = 72900 (J)
    bởi Nguyễn Trần Anh Thuy 27/02/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Mỗi lần mình chấm bạn xuống dòng nha
    bởi Nguyễn Trần Anh Thuy 27/02/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • image

    bởi Thành Cute 05/04/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA