OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
NONE
Banner-Video
IN_IMAGE

Một dây bằng nhôm có khối lượng 0,5 kg, tiết diện đều 0,01 \(c{m^2}\). Biết khối lượng riêng và điện trở suất của nhôm là 2700 kg/\({m^3}\) và \(2,{7.10^{ - 8}}\;\Omega m\). Điện trở của dây đó là bao nhiêu?

  bởi Đào Lê Hương Quỳnh 21/11/2022
ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Câu trả lời (1)

 • Khối lượng riêng của nhôm: \(D = \frac{m}{V} = \frac{m}{{S.\ell }} \Rightarrow \ell  = \frac{m}{{D.S}}\)

  ⇒ Chiều dài của dây nhôm là: \(\ell  = \frac{m}{{D.S}}\)

  Điện trở của dây nhôm là: 

  \(R = \rho \frac{\ell }{S} = \rho \frac{{\frac{m}{{D.S}}}}{S} = \rho \frac{m}{{D{S^2}}} = 2,{7.10^{ - 8}}.\frac{{0,5}}{{2700.{{\left( {0,{{01.10}^{ - 4}}} \right)}^2}}} = 5\left( \Omega  \right)\)

    bởi Hoai Hoai 21/11/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
OFF