OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
NONE
Banner-Video
IN_IMAGE

Cuộn dây thứ nhất có điện trở là R1 = 20 Ω, được quấn bằng dây dẫn có chiều dài tổng cộng là l1 = 40 m và có đường kính tiết diện là d1 = 0,5 mm.

Dùng dây dẫn được làm từ cùng vật liệu như cuộn dây thứ nhất nhưng có đường kính tiết diện của dây là d2 = 0,3 mm để quấn một cuộn dây thứ hai, có điện trở R2 = 30 Ω. Tính chiều dài tổng cộng của dây dẫn dùng để quấn cuộn dây thứ hai này.

  bởi Thành Tính 07/11/2022
ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Câu trả lời (1)

  • Ta có, với hai dây dẫn được làm từ cùng một loại vật liệu thì: \(R \sim \ell \) và \(R \sim \frac{1}{S}\)

    \(\Rightarrow \frac{{{R_1}}}{{{R_2}}} = \frac{{{\ell _1}}}{{{\ell _2}}}.\frac{{{S_2}}}{{{S_1}}} \Rightarrow \frac{{{R_1}}}{{{R_2}}} = \frac{{{\ell _1}}}{{{\ell _2}}}.\frac{{\pi d_2^2}}{{\pi d_1^2}} \Rightarrow \frac{{{R_1}}}{{{R_2}}} = \frac{{{\ell _1}}}{{{\ell _2}}}.\frac{{d_2^2}}{{d_1^2}}\)

    Thay số vào ta được: \(\frac{{20}}{{30}} = \frac{{40}}{{{\ell _2}}}.\frac{{0,{3^2}}}{{0,{5^2}}} \Rightarrow {\ell _2} = 21,6\left( m \right)\)

      bởi Tran Chau 08/11/2022
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
OFF