OPTADS360
ADMICRO
AMBIENT
Video-Banner
ON

Tìm x biết 2|5x-3|-2x=14

bởi nguyễn duy tình 12/02/2020

tìm x biết 2|5x-3|-2x=14

QUẢNG CÁO

Câu trả lời (9)

 • 2|5x-3|-2x=14

  2(|5x-3|-x)=14

      |5x-3|-x =7

      |5x-3|    =7+x

  =>5x-3=7+x hoặc 5x-3=-(7+x)

       4x   =10           5x-3=-7-x

         x   =\frac{5}{2}         6x   =-4

                                x   =-\frac{2}{3}

  Vậy x=\frac{5}{2};x=-\frac{2}{3}

  bởi Cao Hiển Đạt 12/02/2020
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 2|5x-3|-2x=14

  2|5x-3|=14+2x

  2|5x-3|=2(7+x)

  ⇒|5x-3|=7+x 

  ⇒ TH1: 5x-3=7+x

             5x-x=7+3

              4x=10

               x=\frac{10}{4}=\frac{5}{2}

  TH2:  5x-3=-(7+x)

           5x-3=-7-x

          5x+x=-7+3

              6x=-4

               x =\frac{-4}{6}=\frac{-2}{3}

  vậy x=\frac{5}{2} hoặc \frac{-2}{3}

   

  bởi Linh Đỗ 15/02/2020
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 5/2;-2/3

  bởi Đinh Trí Dũng 15/02/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 5/2 hoặc -2/3

  bởi Nguyễn Thương :) 15/02/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 5/2 hoặc -2/3

  bởi Yuuki Ai 17/02/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đề bài: 2|5x-3|-2x=14

                                                      Bài giải

  2|5x-3|-2x=14         (1)

  +Xét 5x-3>=0=>5x>=3=>x>=0.6

  Từ (1) ta có: 2.(5x-3)-2x=14

                     10x-6-2x=14

                            8x=20

                                 x=2.5( thỏa mãn x>=0.6)

  +Xét 5x-3<0=>5x<3=>x<0.6

  Từ (1) ta có: 2(-(5x-3))-2x=14

                     2(-5x+3)-2x=14

                        -10x+6-2x=14

                                x=-2/3( 2 phần 2)

   Vậy x=2.5 hoặc x=-2/3 thì 2.|5x-3|-2x=14

  (Xin lỗi có vẻ như mình trả lời bạn cũng khá muộn và phần bài giải hơi khó hiểu chút!!)

  bởi Shiota Nagisa 18/02/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 5/2 hoặc -2/3

  bởi Lương Trọng Quý 19/02/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy
VALUEIMP
Hỏi đáp nhanh với App HOC247

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA