OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT

Đinh Trí Dũng's Profile

Đinh Trí Dũng

Đinh Trí Dũng

30/03/2007

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 695
Điểm 3184
Kết bạn

Bạn bè (3)

Hoạt động gần đây (738)

Điểm thưởng gần đây (787)

  • Đinh Trí Dũng: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 21 năm
  • Đinh Trí Dũng: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 18 năm
  • Đinh Trí Dũng: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 18 năm
  • Đinh Trí Dũng: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 18 năm
  • Đinh Trí Dũng: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 18 năm
  • Đinh Trí Dũng: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 19 năm
  • Đinh Trí Dũng: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 19 năm
  • Đinh Trí Dũng: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 19 năm
  • Đinh Trí Dũng: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 19 năm
  • Đinh Trí Dũng: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 19 năm
ON