RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Chứng minh 9426^0-351^37 chia hết cho 2 và 9

B1:Chứng minh rằng:

a.\(942^{60}-351^{37}\) chia hết cho2 và 9.

b.\(99^5-98^4+97^3-96^2\) chia hết cho2 và 5.

B2:Cho n \(\in\) N.Chứng minh rằng:\(5^n-1\) chia hết cho 4.

 

  bởi Sam sung 31/12/2018
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • a) Các số có c/số tận cung là 2 có lũy thừa được kết quả có c/số tân cung lặp lại theo quy luật 1 nhóm 4 c/số sau (2;4;8;6) 

  ta có 60: 4=15(nhóm) => 942^60 có c/số tận cùng là c/số tận cùng của nhóm thứ 15 và là c/số 6 

  mặt khác 351^37 có kết quả có c/số tận cùng là 1 (vì 351 có c/số tận cung =1) 

  =>kết quả phép trừ 942^60 - 351^37 có c/số tận cùng là: 6-1=5 

  =>942^60 - 351^37 chia hết cho 5 

  b/ giải thích tương tự câu a ta có 

  99^5 có c/số tận cùng là: 9 

  98^4 có c/số tận cung là: 6 

  97^3 có c/số tận cùng là: 3 

  96^2 có c/số tận cùng là: 6 

  => 99^5 - 98^4 + 97^3 - 96^2 có c/số tận cùng là: 9-6+3-6=0 

  vậy 99^5 - 98^4 + 97^3 - 96^2 chia hết cho 2 và 5 vì có c/số tận cung là 0 (dâu hiệu chia hết cho 2 và 5)

  Bài 2: Nếu n = 0 => 5n - 1= 1 - 1 = 0 chia hết cho 4

  Nếu n = 1 => 5n - 1 = 5 - 1 = 4 chia hết cho 3

  Nếu n > 2 => 5n - 1 = (.....25) - 1 = (....24) có hai cs tận cùng là số chia hết cho 4 thì số đó chia hết cho 4

   

    bởi Đoàn Văn Vũ 31/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA