ADMICRO
16AMBIENT
Banner-Video
ADMICRO+MGID

Chọn đáp án đúng. Khi chia số a cho 12 ta được số dư là 9. Khi đó:

A. a chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 3

B. a chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 4

C. a chia hết cho 5

D. a chia hết cho 9

  bởi Lê Vinh 09/08/2021
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • Vì a chia cho 12 được số dư là 9 nên a = 12k + 9 ; \(k\in N\)

  Vì \(12k \vdots 3;9 \vdots 3 \Rightarrow a = (12k + 9) \vdots 3\)

  Và \(12k \vdots 4\); 9 không chia hết cho 4 nrrn a = 12k + 9  không chia hết cho 4 

  Vậy a chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 4.

    bởi Huong Duong 09/08/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 

 

 
 
MGID

Các câu hỏi mới

YOMEDIA