OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions: The council had to cancel the football match because of the storm.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions: The council had to cancel the football match because of the storm.

A. come back            

B. call off                 

C. set off                    

D. pass down

  bởi Đặng Ngọc Trâm 18/09/2023
ADMICRO/lession_isads=0

Câu trả lời (1)

 • Chọn B

  Giải thích:

  cancel (v): hủy

  A. come back (v): trở lại                                                       

  B. call off (v): hủy

  C. set off (v): khởi hành        

  D. pass down (v): truyền lại

  ⇒ cancel = call off

  Tạm dịch: Hội đồng đã phải hủy trận đấu bóng đã bởi vì bão.

    bởi Nguyễn Thị Trang 18/09/2023
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
OFF