YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D

Ở một loài động vật, cho phép lai P: ♂ \({\rm{AaBbX}}_E^DX_e^d\) × ♀ \({\rm{AaBBX}}_E^DY\). Biết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, trội lặn hoàn toàn. Cho các phát biểu sau:

(1) Có tối đa 16 loại trứng và 4 loại tinh trùng.

(2) Số loại kiểu hình tối đa có thể được tạo ra ở thế hệ sau là 15 kiểu hình.

(3) Số loại kiểu gen tối đa có thể được tạo ra ở thế hệ sau là 48 kiểu gen.

(4) Số loại kiểu hình tối đa của giới đực ở đời con là 24.

(5) Nếu có 5 tế bào sinh tinh ở phép lai P giảm phân bình thường trong đó có 1 tế bào xảy ra hoán vị gen thì số loại tinh trùng tối đa là 12.

Số phát biểu đúng là:

   A. 1.                                  B. 2.                                  C. 3.                                  D. 4.

  bởi Tra xanh 12/06/2021
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • + ♂ \({\rm{AaBbX}}_E^DX_e^d\) nếu có hoán vị gen trên NST giới tính thì cơ thể này tạo ra tối đa 2 × 2 × 4 = 16 loại tinh trùng

  + ♀ \({\rm{AaBBX}}_E^DY\) cơ thể này tạo ra tối đa 2 × 1 × 2 = 4 loại trứng

  → Ý 1 sai

  + Xét riêng các phép lai:

  Aa × Aa → 2 loại kiểu hình, 3 loại kiểu gen

  Bb × BB → 1 loại kiểu hình, 2 loại kiểu gen

  \({\rm{X}}_E^DX_e^d \times {\rm{X}}_E^DY\) → ở giới ♂ chỉ xuất hiện 1 loại kiểu hình D-E-, và có 4 kiểu gen

  → Ở giới ♀ xuất hiện 4 loại kiểu hình và có 4 loại kiểu gen

  → Tổng số kiểu hình ở F1 = số kiểu hình giới ♂ + số kiểu hình giới ♀

  = 2×1×1+2×1×4 = 10 kiểu hình → Ý (2) sai

  → Tổng số kiểu gen ở F1 = số kiểu gen giới ♂ + số kiểu gen giới ♀

  = 3×2×4 + 3×2×4 = 48 kiểu gen → Ý (3) đúng.

  + Số loại kiểu hình tối đa của giới đực ở đời con = 2× 1×1 = 2 kiểu hình → Ý 4 sai

  + Nếu có 5 tế bào sinh tinh \({\rm{AaBbX}}_E^DX_e^d\) giảm phân bình thường trong đó có 1 tế bào xảy ra hoán vị gen:

  → Cơ thể này tạo ra tối đa 16 loại giao tử trong đó: 8 loại giao tử sinh ra tử liên kết và 8 loại giao tử sinh ra từ hoán vị.

  → 4 tế bào còn lại giảm phân không có hoán vị tạo ra tối đa 8 loại giao tử liên kết

  → 1 tế bào giảm phân có hoán vị gen → tạo 4 loại giao tử gồm 2 loại giao tử sinh ra do liên kết, 2 loại giao tử sinh ra do hoán vị, 2 loại giao tử liên kết này trùng với 8 loại giao tử liên kết do 4 tế bào không có hoán vị gen sinh ra

  → Số loại giao tử tối đa = 8 + 2 = 10 loại → Ý 5 sai

    bởi Phan Thiện Hải 12/06/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 

 

 
 

Các câu hỏi mới

YOMEDIA