RANDOM
AMBIENT

Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 15 Tính chất vật lí của kim loại

Video-Banner
Bài tập trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 15 về Tính chất vật lí của kim loại online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
ANYMIND

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Tính dẫn điện.
  • B. Tính dẫn nhiệt
  • C. Tính dẻo.
  • D. Có ánh kim.
  • A. Nhiệt độ nóng chảy cao.
  • B. Nhẹ và bền.
  • C. Dẫn điện tốt.
  • D. Có tính dẻo.
 •  

  • A. Nhôm (Al)
  • B. Bạc (Ag)
  • C. Đồng (Cu)
  • D. Sắt (Fe)
  • A. Vonfam (W)
  • B. Đồng (Cu)
  • C. Sắt (Fe)
  • D. Kẽm (Zn)
 •  
   
  • A. Đồng (Cu)
  • B. Nhôm (Al)
  • C. Bạc (Ag)
  • D. Vàng (Au)
 • Câu 6:

  Tính chất nào không phải là tính chất vật lý của kim loại?

  • A. Tính dẻo
  • B. Tính dẫn nhiệt
  • C. Có ánh kim
  • D. Tính cách điện
 • Câu 7:

  Phát biểu nào sau đây là sai?

  • A. Kim loại vonfram được dùng làm dây tóc bóng đèn điện là do có nhiệt độ sôi cao.
  • B. Bạc, vàng được dùng làm đồ trang sức vì có ánh kim rất đẹp.
  • C. Nhôm được dùng làm vật liệu chế tạo vỏ máy bay là do nhẹ và bền.
  • D. Đồng và nhôm được dùng làm dây điện là do dẫn điện tốt.
 • Câu 8:

  Hãy tính thể tích 1 mol của Al (nhiệt độ, áp suất trong phòng thí nghiệm), biết khối lượng riêng (g/cm3) tương ứng là DAl = 2,7?

  • A. 11 cm3
  • B. 12 cm3
  • C. 9 cm3
  • D. 10cm3
 • Câu 9:

  Kim loại nào sau đây thường được dùng làm vật dụng trong gia đình?

  • A. Ag
  • B. Au
  • C. Al
  • D. Zn
  • A. Cu, Na  
  • B. Zn, Ag
  • C. Mg, Ni     
  • D. Cu, Ag
YOMEDIA