RANDOM
AMBIENT

Hỏi đáp về Tính chất vật lí của kim loại - Hóa học 9

Video-Banner

Nếu các em có những khó khăn nào về Hóa học 9 Bài 15 Tính chất vật lí của kim loại các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK để cộng đồng Hóa HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ANYMIND

Danh sách hỏi đáp (39 câu):

Video-Banner
 • cho 15<8 lít hỗn hợp khí CO,CO2 dktc có khối lượng 27,6g.tinnhs phần trăm của mỗi khí trong hỗn hợp

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho m gam hỗn hợp gồm Al4C3 và CaC2 tác dụng với nước dư, thu được 11,2 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm CH4 và C2H2. Chia X thành 2 phần:

  Phần 1: Cho tác dụng với dung dịch brom dư thấy có 16 gam brom tham gia phản ứng
  Phần 2: đốt cháy hoàn toàn rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào dung dịch Ba(OH)2 dư, sau phản ứng lọc bỏ kết tủa thấy khối lượng dung dịch trong bình giảm 69.525 gam so với khối lượng dung dịch trước phản ứng.
  a)Tìm giá trị của m va tính thành phần phần trăm theo thể tíchc các chất khí trong X
  b)Nếu cho phần 2 tác dụng với AgNO3 trong NH3 dư thì thu được m gam kết tủa. Tính giá trị của a   

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 •  

 • Hỗn hợp x gồm 1 kim loại m ( hóa trị 2 va 3) và oxit của kim loại đó . khối lượng x là 40,4 gam hòa tan x bởi dd HCl thu được 2,24l khí H2 còn nếu hòa tan X bởi dung dich HNO3 thu duoc 3,36l NO (đktc) biết rằng một chất có số mol gấp 1,5 lần chất kia . Xác định kim loại và công thức oxit của kim loại
  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đốt cháy hoàn toàn 5,4 g hỗn hợp bột gồm S và C trong không khí được hỗn hợp khí A gồm CO2 và SO2 có tỉ khối so H2 là 29,5. Tính % về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp A?

   

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   

  nhúng 11g hỗn hợp kim loại Fe và Al theo tỉ lệ 1:2 vào 1000ml dd AgNO3 0.8M khấy đều cho pư xảy ra hoàn toàn

  a) tính kl của chất rắn sinh ra

  b) tính CM của dd thu được

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • 1) Hoà tan 5,6 g Fe vào 100 ml dd HCl . Tính nồng độ các chất trong dd sau phản ứng .

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hòa tan 2,8g hỗn hợp gồm Cu và Fe vào 150ml dd CuSO4 0,2M.

  a) Viết PTHH

  b) Tính khối lượng Fe trong hỗn hợp.

  c) Tính khối lượng đồng sau khi pư kết thúc.

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho một lượng kim loại M tác dụng vừa đủ với dd H2SO4 10%. Sau phản ứng thu được dd muối có nồng độ 11,98%. XĐ tên và kí hiệu của kim loại trên

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hãy nêu một số tính chất vật lí và tính chất hóa học của kim loại mà em biết đồng thời đề xuất phương án thí nghiệm để kiểm chứng các tính chất đó

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho a g Kim loại R tác dung hoàn toàn vói khí Cl2 thu được 2,9018.a g muối clorua.Tìm R

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • 1 cho 18 g bột kim loại Mg nguyên chất phản ứng vừa đủ với 500g dd HCl

  a viết PTHH và tính thể tích khí H2 sinh ra đktc

  b tính khối lượng HCl đã phản ứng và nồng độ % của dd HCl đã dùng

  2 cho 5,4g Al tác dụng 500ml dd H2SO4 loãng có nồng độ 0,1M

  a viết PTHH và tính thể tích khí H2 sinh ra ở đktc

  b tính nồng độ mol của dd sau phản ứng để biết thể tích của dd thay đổi không đáng kể

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho 18,6 gam Fe,Zn tan hết vào H2So4 loãng thu được 8,96 lít H2

  Tìm khối lượng kim loại?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hòa tan 8g hỗn hợp (Mg,Fe ) vào dung dịch H2SO4 19,6% thu được 4,48l khí H2(đktc)

  a. Viết PT

  b.Tính khối lượng mỗi kim loại

  c.Tính khối lượng dung dịch H2SO4 cần dùng

  d.Nếu hòa tan hỗn hợp 2 kim loại trên trong dung dịch H2SO4 đặc nóng nồng độ 98%(D=1,84g/mol)tính thể tích dung dịch H2SO4 cần dùng và thể tích khí SO2 sinh ra.

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • tách riêng các chất ra khỏi hỗn hợp sau

  a, bột Cu , bột Ag

  b, Bacl2 (r) , MgCl2 (r) , NH4Cl (r)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • - Nhận biết dd sau : KCl , H2SO4 , H2S , Ba (OH)2

  a) Tính chất vật lí nhôm sắt

  - Tính chất hóa học của nhôm , sắt , axit , bazơ , muối .

  - Dãy hoạt động hóa học của kim loại

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • 1. kim loại dẫn điện tốt nhất là:

  a, Cu b, Al c, Au d, Ag

  2.HÃy chọn từ/ cụm từ thích hợp cho trong ngoặc đơn ( bền, nhẹ, dây, điện, đồ trang sức, nhôm, ánh kim) điền vào chỗ trống trong các câu sau :

  a, Đồng và nhôm đc dùng làm .......... là do dẫn điện tốt.

  b, ........... được dùng làm đồ dùng đun nấu ( ấm, nồi..) là do bền trong không khí và dẫn nhiệt tốt.

  c, Vàng, bạc được dùng làm.......... vì bền trong không khí và có ........... rất đẹp.

  d, Nhôm được dùng làm vật liệu chế tạo vỏ máy bay do ........... và ...........

  mọi ngừi giúp e với ạ e đang cần rất gấp ạ.. e cảm ơn trc

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • tại sao trang sức vàng để lâu ngày ko bị sao nhưng trang sức đồng để lâu ngày lại bị đen

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • A là hộn hợp khí gồm oxi và ni tơ ,tỉ khối của A so với H2 là 15,2.Dùng 22,4 lít A (Ở ĐKTC) oxi hóa hết m(g) sắt .sau khi phản ứng thu được hỗn hợp khí B có tỉ khối so với CH4 là 1,7875 .tính m

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • A là hộn hợp khí gồm oxi và ni tơ ,tỉ khối của A so với H2 là 15,2.DÙNG 22,4 LÍT a (Ở ĐKTC) OXI hóa hết m(g) sắt .sau khi phản ứng thu được hỗn hợp khí B có tỉ khối so với CH4 là 1,7875 .tính m

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • dẫn 5,376 lít H2 (ở đktc) qua(3a+1)gam CuO nung nóng.kết thúc phản ứng thu được (2a+6,16)gam hỗn hợp 2 chất rắn .tính giá trị của A biết phản ứng xảy ra hoàn toàn

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • câu 1 : hòa tan hoàn toan 3,9g kim loại X bằng dd HCl thu đc 1,344 lít khí H2 (ĐKTC) .tìm kim loại X ?

   

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • câu 1: cho một luồng dư H2 dư đi qua 12g CUO nung nóng. chất rắn sau phản ứng đem hòa tan bằng dung dịch HCl dư thấy còn lại 6,6g môt chất rắn không tan. Tính hiệu suất phản ưng khử CuO kim loại

   

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hahahaoaoa nhanh..nh

  nhúng 2 thanh kim loại Zn & Fe vào cùng 1 ống nghiệm đựng CuSO4. Sau 1 thời gian , lấy 2 miếng kim loại ra thì dd thu đc có nồng độ của muối Zn gấp 2,5 lần nồng độ của muối Fe, đồng thời khối lượng dd sau phản ứng giảm so với trước phản ứng 0,11 g .Gỉa thiết Cu giải phóng bám hết vào thanh kim loại . tính khối lượng Cu bám trên mỗi thanh kl

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tại sao Bạc lại dẫn điện tốt hơn Vàng trong khi mọi giá trị vật lý của nó đều nhỏ hơn Vàng ?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • tại sao vàng bạc dẫn điện tốt nhưng trong thực tế lại không dùng để dẫn điện

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA