RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 3 trang 51 SGK Hóa học 9

Giải bài 3 tr 51 sách GK Hóa lớp 9

Viết các phương trình hóa học xảy ra giữa các cặp chất sau đây:

a) Kẽm + axit sunfuric loãng.

b) Kẽm + dung dịch bạc nitrat.

c) Natri + lưu huỳnh.

d) Canxi + Clo.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Gợi ý trả lời bài 3

Các phương trình phản ứng hóa học:

a) Zn + H2SO4loãng → ZnSO4 + H2

b) Zn + 2AgNO3 → Zn(NO3)2 + 2Ag

c) 2Na + S → Na2S

d) Ca + Cl2 → CaCl2.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 51 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

 • Phong Vu

  Một hỗn hợp gồm 4,8g Mg và 5,6g Fe hòa tan hoàn toàn trong dung dịch HCl Dung dịch cho tác dụng hết với NaOH lượng kết tủa được đem nung đến khối lượng không đổi có khối lượng là bao nhiêu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Trieu Tien

  Câu 1 :

  Cho 35,4g hỗn hợp kim loại gồm Fe , Zn tác dụng vào dung dịch axit HCl thì thu được 13,44 lít H2 (đktc ) . Tính khối lượng mỗi kim loại .

  Câu 2 : Để khử hoàn toàn 68g hỗn hợp oxit kim loại gồm CuO và Fe2O3 thì phải dùng 25,76 lít H2 ( đktc)

  a) Tính khối lượng các kim loại thu được

  b) Tính khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu

  Câu 3 :

  Khử 8,59g một hỗn hợp gồm

  a) Tính thành phần % theo khối lượng của các oxit có trong hỗn hợp ban đầu

  b) Tính thành phần % theo khối lượng của hỗn hợp rắn thu được sau phản ứng ?

  Thanks <3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hoài Thương

  cho 21.4g gồm Fe2O3 và Al dụng đc với 500g dd H2So4 29.4% loãng(dư). sau phản ứng thu được dd Y và 6.72l H2 (đktc)

  1.viết phương trình phản ứng 2. tính % m của Al và Fe2O3 3. tính C% các chất tan trong Y 4.dung dịch y tác dụng với V lít dung dịch Na OH 2 M vừa đủ thu được chất kết tủa mã tính V=?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo bo

  Oxit của một KL ở mức hóa trị thấp có %O về khối lượng là 22,56%,oxit cũng của KL đó ở mức hóa trị cao chiếm 50,48% oxi về khối lượng.Hãy xác định tên, kí hiệu hóa học của kim loại đó

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Le

  Tìm CT oxit sắt

  bởi My Le 06/04/2019

  Khử a gam một oxit sắt bằng CO nóng,dư đến hoàn toàn thu được Fe và khí A.Hòa tan lượng sắt trên trong dd H2SO4 loãng dư thoát ra 1,68 lít khí H2(đktc).Hấp thụ toàn bộ khí A bằng Ca(OH)2 dư thu được kết tủa.Tìm CT oxit sắt

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Minh Tuấn

  Hòa tan hoàn toàn 1,45g hỗn hợp 3 kim loại Zn, Mg, Fe vào dung dịch HCl thu được 8,96(l)H2 (đktc).Cô cạn dung dịch thu được M (g) muối khan. Tính M

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thúy

  Hoà tan hoàn toàn khối lượng Mg và Zn vào dung dịch H2SO4 , 9.8% sau phản ứng thu được 6.72 l khí H2 đkc biết tỉ lệ nMg :nZn = 2:1

  a) tính khối lượng Mg và Zn ban đầu

  b)Tính khối lượng đun dịch ãit đã dùng

  c)tính C%của chất có trong dung dịch sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • khanh nguyen

  Chia M gam hỗn hợp Fe, Al thành 2 phần bằng nhau.

  P1: Cho tác dụng vừa đủ với Hcl thu được 4,48l khí H2 ( đktc)

  P2: Cho tâc dụng với 6,72l khí Cl2( đktc)

  Tính % khối lượng mỗi chất ban đầu??

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Linh

  cho hỗn hợp A gồm các kim loại Cu và Al vào cốc chứa 1 lượng dư HCL Phản ứng xong thu được 13,44 lít H2(đktc) còn 6,4 g chất rắn không tan Tính khối lượng của hỗn hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Duy Quang

  cho 20,55g kim loai chưa biết hóa trị vào H2O thu được 3,36l khí(dktc).

  a) xác định kim loại thu được

  b)khối lượng bazo thu được sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  Cho 5,04g Fe vào dung dịch chứa 0,18 mol H2SO4 đặc nóng thu được SO2 Tính khối lượng muối thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu thủy

  2) Hòa tan hết 9,14 g hỗn hợp Cu , Al , Mg bằng một lượng dư dd HCl thu được 7,84 l khí H2 (đktc) và 2,54 g chất rắn . Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Thị Nhàn

  1 ) hòa tan 2,8g 1 kl hóa trị 2 bằng 1 hỗn hợp gồm 80 ml dung dịch axit H2S04 0,5M và 200 ml dd axit HCL 0,2 M . dung dịch thu được có tính ã và muốn trung hòa phải dùng 100ml đ NAOH 0,2 M . xác định tên kl

  2 ) hòa tan 5,96 g hỗn hợp gồm FE , ZN trong 500ml đ HCL 0,4 M dc dd A và 13,06 g muối khan

  a)tính thành phần % theo khối lượng mỗi kl

  b) tính thể tích dd B gồm NaOh 0,02M và BA (oh)2 cần dùng để trung hòa dd A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tường Vy

  Cho 10,5g hỗn hợp Zn và CuO tan hết trong dd H2SO4 20%, sau phản ứng người ta thu đc 2,24l khí (ở đktc)

  a) Viết PTHH

  b) TÍnh phần trăm khối lượng của mỗi kim loại Zn CuO trong hỗn hợp ban đầu.

  c) Tính khối lượng dd H2SO4 20% đã hòa tan hết hỗn hợp trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nguyễn Hạ Anh

  Cho a mol Mg vào dug dịch chứa b mol CuCl2và c mol FeCl2

  a, Hãy viết các phương trình phản ứng xảy ra theo trình tự

  b, Hãy thiết lập mối liên hệ giữa a,b,c để sau khi kết thúc thí nghiệm thu được: 3muối, 2 muối và 1muối

  p/s: giúp mk vs mình cần gấp trong tối nay

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu phương

  Cho 17,5g hỗn hợp 3 kim loại Fe,Al,Zn tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 0,5M ta thu được 11,2 l H2(đktc)

  a)Tính Vdd H2SO4

  b)Tính khối lượng của muối khan thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Quá

  Có ba lọ chứa ba chất rắn là Cu, Al, Ag. Làm thế nào để nhận biết chúng?

  Giúp mình với, please!!!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Phú Lộc Nữ

  một hỗn hợp X ở dạng bột gồm cu và zn . để xá định phần trăm khối lượng của mỗi loại trong X, người ta lấy 5,25 gam X cho tác dụng với dung dich h2so4 loãng , dư, thấy có 1,12 lít khí thoát ra ở ĐKTC . Viết PTHH của phản ứng xảy ra và tính phần trăm khối lượng mỗi kim loai trong hỗn hợp x ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Naru to

  Bài 1

  Có một loại oxit sắt dùng để luyện gang. Nếu khử a gam oxit sắt này bằng cacbon oxit ở nhiệt độ cao người ta thu được 0,84 gam sắt và 0,448 lít khí cacbonic (đktc). Công thức hoá học của loại oxit sắt nói trên là:

  Bài 2

  Nung 2,10g bột sắt trong bình chứa oxi, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2,90g một oxit. Công thức phân tử của oxit sắt là công thức nào sau đây:

  Bài 3

  Cho oxit sắt X hòa tan hoàn toàn, trong dd HCl, thu được dd Y chứa 1,625 g muối sắt cloruA. Cho dd Y tác dụng hết với dd AgNO3 thu được 4,305 g kết tủA. X có công thức nào sau đây?

  Bài 4

  Đốt cháy 1 mol sắt trong oxi được 1 mol oxit sắt. Công thức phân tử của oxi sắt này là:

  Bài 5

  Khử hoàn toàn một oxit sắt nguyên chất bằng CO dư ở nhiệt độ cao. Kết thúc phản ứng, khối lượng chất rắn giảm đi 27,58%. Oxit sắt đã dùng là:
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Ngọc

  Cho 1 hỗn hợp M gồm Na, Al, Fe vào 1 cốc H2O lấy dư thu được 4,48 lít H2 ở đkc và còn lại 6g chất rắn ko tan. Mặt khác cho m gam hỗn hợp trên tác dụng với 1 lượng dư dung dịch NaOH thì thu được 5,152 lít khí H2 ở đkc. Tính thành phần % về khối lượng của mỗi chất có trong hỗn hợp ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Phương Khanh

  Ngâm một lá kim loại R có khới lượng là 50g trong dung dịch HCl. Sau phản ứng thu được 336ml H2 (đktc). Và khối lượng lá kim loại giảm 1.68%.Tìm R

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dell dell

  Hòa tan 16 g sắt (III) oxit vào 400 g dd HCl 7,3%. Tính nồng độ của chất tan trong dung dịch sau phản ứng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh dương

  Cho 24g Fe2O3 tan hết trong dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ rồi cho dung dịch sau phản ứng bay hơi hết dưới áp suất thấp thì thu được 84g muối ngậm nước. Xác định công thức muối.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hương Lan

  Ai giúp mink giải vs
  Cho 7,5g hỗn hợp x gồm 2 kim loại AL và Mg vào 120g dung dịch HCL C% ,Sau phản ứng thu được 7,84 L khí ở (Đktc) và dung dịch y. Cạn khô y được m(g) moi khan
  a) Tính m
  b) Tính %m Al và %m Mg trong x
  c) Tính C% ,biết HCL dư 20% do với lượng cần dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  Cần dùng bao nhiêu gam kim loại Na cho vào 240 ml dd NaOH 10% (D=1,1 g/mol) để thu được dd NaOH 30%.

  #Thanks

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  Chia 7,22g hỗn hợp A gồm Fe và R (R là kim loại có hóa trị không đổi) thành 2 phần bằng nhau:
  - Phần 1: Phản ứng với dung dịch HCl dư, thu được 2,128 lít H2 (đktc).
  - Phần 2: Phản ứng với HNO3, thu được 1,792 lít NO (đktc).
  a) Xác định kim loại R.
  b) Tính thành phần % theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA