OFF
OFF
ADMICRO
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 27.4 trang 38 SBT Hóa học 8

Bài tập 27.4 trang 38 SBT Hóa học 8

a) Trong những chất sau, những chất nào được dùng để điều chế khí oxi? Viết phương trình phản ứng và nêu điều kiện phản ứng: CuSO4; KClO3; CaCO3; KMnO4; H2O; K2SO4; HgO

b) Tất cả các phản ứng điều chế O2 có thể gọi là phản ứng phân hủy không? Hãy giải thích.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 27.4

a) Các chất được dùng để điều chế oxi: KClO3; KMnO4; H2O; HgO.

2KClO3 → 2KCl + 3O2

2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2

2H2O → 2H2 + O2

2HgO → 2Hg + O2

b) Tất cả phản ứng điều chế O2 đều là phản ứng phân hủy vì từ 1 chất sau phản ứng tạo ra nhiều chất mới.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27.4 trang 38 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

MGID
ON