RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 6 trang 55 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 6 trang 55 SGK Hóa học 11 nâng cao

Phản ứng giữa HNO3 và FeO tạo ra khí NO. tổng các hệ số trong phản ứng oxi hóa – khử này bằng?

A. 22

B. 20

C. 16

D. 12

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Chọn A.

3FeO + 10HNO→ 3Fe(NO3)3  + NO + 5H2O

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 55 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 

 

 • Lan Anh

  Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị m là:
  A. 38,72 gam B. 35,50 gam C. 49,09 gam D. 34,36 gam

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Thanh Hà

  Thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) ít nhất cần dùng để hoà tan hoàn toàn 18 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu trộn theo tỉ lệ mol 1 : 1 là: (biết phản ứng tạo chất khử duy nhất là NO)
  A. 1,0 lít B. 0,6 lít C. 0,8 lít D. 1,2 lít

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ngô Phương Linh

  Hòa tan hết m (g) gỗn hợp X gồm Na, Na2O, K, K2O, Ba và BaO, trong đó oxi chiếm 8,75% về khối lượng vào nước thu được 400ml dung dịch Y và 1,568 lít H2 (đktc). Trộn 200 ml dung dịch Y với 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,2M và H2SO4 0,15M thu được 400 ml dung dịch T . Để chung hòa hết T cần 40ml HNO3 1M 

  a, Tính m

  b, Nếu cô cạn 400ml dung dịch Y thu đc bao nhiêu gam muối khan ?

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
 • Do Thi Ngoc Anh

  cho minh (em) hoi phuong phap chung ( hoac mo tip chung) khi lam bai tap kim loai tac dug voi HNO3 khi con du ma con du a. moi nguoi co gang giup em voi a. em can gap lam

  Theo dõi (1) 2 Trả lời
 • Thanh Vân

  Cho 30 gam hỗn hợp X gồm Mg và MgCO3 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng,dư, phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 7,84 lít hỗn hợp khí Y ở đktc gồm 2 khí có tỉ lệ mol 1:6. Hỗn hợp khí Y gồm 2 khí là:

  A. CO2 & NO

  B. CO2 & N2

  C. CO2 & N2O

  D. CO2 & NO2

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Phan Thị Thanh Nhã

  Cho 6,72g Fe vào 400ml dd HNO3 1M, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được khí NO và dd X. Dd X có thể hòa tan tối đa m gam Cu. Giá trị của m là?

  A. 1,92

  B. 3,2

  C. 0,64

  D. 3,84

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Hoa Lan

  Vì sao axit nitric HNO3 đặc lại phá thủng quần áo ?

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Huynh Huy

  hòa tan hoàn toàn hỗn hợp x gồm fe(no3)2 al(no3)3 nh4cl vào nước . chia dung dịch làm 3 phần bằng nhau

     phần 1 td hcl dư đun nóng thoát ra 0,448 lít NO. thêm tiếp Cu dư thấy thoát ra thêm 3,584 lít NO

     phần 2 td dd AgNO3 dư tạo 9,35 gam kết tủa

     phần 3 td dd NaOH dư sau khi kết thúc phản ứng , dung dịch thu được giảm m gam so với dung dịch ban đầu

  NO là sản phẩm khử duy nhất

    tim    m

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
 • dư phương thảo

  cho một luồng khí co đi qua ống sứ đựng m gam fe203 nung nóng thì thu được 6.72 gam hỗn hợp a gồm bốn chất rắn khác nhau.hòa tan a trong hno3 thì thu được 0,448 lit khí b duy nhất có tỉ khối hơi so với h2 là 15(sp khủ duy nhất)

  a,giá trị m là?

  b,khối lượng hno3 tham gia phản ừng là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA