ADMICRO
AMBIENT

nguyen thi huong huong's Profile

nguyen thi huong huong

nguyen thi huong huong

01/01/1970

Số câu hỏi 6
Số câu trả lời 3
Điểm 25
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (18)

 • nguyen thi huong huong đã đặt câu hỏi: bài toán nhiệt nhôm Cách đây 3 năm

  1. có m gam hỗn hợp X gồm Al và Fe2O3 nung X ( ko có không khí) đến khi phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn Y , chia Y làm 2 phần bằng nhau 
  Phần 1 hòa tan trong V lít dd NaOH 2M vừa đủ thấy có 3.36 lít H2 (đktc)
  Phần 2 hòa tan hết vào dd HCl thu được dd Z và thoát ra 4.48 lít H2
  a, tính m và V
  b, cho naoh dư vào Z sục khí O2 liên tục đến khi kết tủa không thay đổi thu được m2 gam kết tủa. tính m2
  2. có 40,1 gam hỗn hợp X gồm Fe2O3 và Al. Nung X ( không có kk) đến phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn Y. Chia Y làm 2 phần bằng nhau
  Phần 1 hòa tan trong dd NaOH dư thì thấy có khí H2 bay ra
  Phần 2 hòa tan hết trong dd HCl thu được dd Z và thoát ra 4.48 lít H2( đktc)
  Tính % khối lượng mỗi chất trong X

 • nguyen thi huong huong đã đặt câu hỏi: hoán vị gen Cách đây 3 năm

   Đem lai gia cây hoa kép, màđỏ vi  cây hoa đơn , màu vàng thu được F1 toàn cây hoa kép , màđỏ . Cho F1 t th phn ,đời F2 xut hin 10000 cây ,gm 4 kiu hình trong đó có 1600 cây hoa đơn ,màđỏ

   a, Bin lun v quy lut di truyn chi phi phép lai

   b, Sơ đồ lai t p ->  F2

   c, Cho F1 giao phi vi cây (X) thu được F2 có 1000 cây trong đó 400 cây hoa kép,màđỏ : 350 hoa kép , màu vàng : 100 hoa đơn màđỏ : 150 hoa đơn màu vàng

  Xáđịnh kiu gen ca (X) và viết sơ đồ lai.               

 • nguyen thi huong huong đã đặt câu hỏi: hoán vị gen Cách đây 3 năm

  cho lai 2 thứ đậu thuần chủng là cây hạt đen , nhăn và cây hạt trắng , trơn thu được F1. Cho F1 giao phấn với nhau ở F2 thu được: 541 cây hạt đen, trơn

                 210 cây hạt đen, nhăn

                 209 cây hạt trắng, trơn 

                 40 cây hạt trắng, nhăn 

  Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F2

 • nguyen thi huong huong đã trả lời trong câu hỏi: giải chi tiết giúp mk Cách đây 3 năm

  sao mol của Fe2(SO4)3 lại bằng (0.75- mol SO2)/3 vậy bạn

 • nguyen thi huong huong đã đặt câu hỏi: giải chi tiết giúp mk Cách đây 3 năm

  hòa tan 19.2 g hỗn hợp X gồm FeO Fe Fe2O3 Fe3O4 trong 50 ml dd H2SO4 18M đặc nóng dư thu được dd Y và V l khí S02 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất, cho 450 ml dd NaOH 2M vào dd Y thu được 21.4 g kết tủa. Giá trị của V là: A. 4.48 lit B. 3,36 lít C. 5.06 lít D. 6,72 lít

 • nguyen thi huong huong đã đặt câu hỏi: giải chi tiết giúp mk vs ạ Cách đây 3 năm

  chiều cao của một loài cây được quy định bởi 4 gen không alen nằm trên 4 cặp NST tương đồng khác nhau. Trong đó cây cao nhất có chiều cao là 320 cm và mỗi alen trội làm chiều cao giảm đi 15 cm.Cho cây cao nhất lai với cây thân thấp được F1 cho F1 tự thụ phấn thu được F2. Tính theo lí thuyêt, tỉ lệ cây có chiều cao 290 cm ở F2 là: A. 6/64 B. 7/64 C. 1/64 D. 5/64

 • nguyen thi huong huong đã trả lời trong câu hỏi: giải chi tiết giúp mk vs ạ Cách đây 3 năm

  cảm ơn bạn 

   

 • nguyen thi huong huong đã đặt câu hỏi: giải chi tiết giúp mk vs ạ Cách đây 3 năm

  cho luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 đun nóng, sau một thời gian thu được 6,96 g hỗn hợp chất rắn X. cho X tác dụng hết với dd HNO3 0,1M vừa đủ thu được dd Y và 2,24 lít hỗn hợp khí gồm NO , NO2 có tỉ khối so với hidro là 21,8. Hấp thụ hết khí nung vào nước vôi trong dư thu được khối lượng kết tủa là: 

  A. 5,5g

  B. 6 g

  C. 6,5 g

  D.7g

 • nguyen thi huong huong đã đặt câu hỏi: toán tổ hợp. Mong m.n giải giúp ạ Cách đây 3 năm

  \(\frac{5}{C_{5}^{x}}-\frac{2}{C_{6}^{x}}=\frac{14}{C_{7}^{x}}\)

  Giải phương trình

 • nguyen thi huong huong đã đặt câu hỏi: toán tổ hợp, chỉnh hợp. M.n giải giúp mk vs ạ Cách đây 3 năm

  \(C_{n-1}^{4}- C_{n-1}^{3}- \frac{5}{4} A_{n-2}^{2}\) =0

  Giải phương trình

Điểm thưởng gần đây (13)

 • nguyen thi huong huong: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm
 • nguyen thi huong huong: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm
 • nguyen thi huong huong: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm
 • nguyen thi huong huong: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 3 năm
 • nguyen thi huong huong: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm
 • nguyen thi huong huong: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm
 • nguyen thi huong huong: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 3 năm
 • nguyen thi huong huong: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm
 • nguyen thi huong huong: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm
 • nguyen thi huong huong: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm